Gyógyszerész biofizika szemináriumok 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 14 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-SP2-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-Z1E-T teljesített , OGO-Z2E-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 70 fő

Tematika

A kurzus célja a Fizika-Biofizika 2 tárgy ismereteinek elmélyítése szemináriumi foglalkozásokon keresztül. A szeminárium során a diákok olyan számolási feladatokat oldanak meg, amelyek segítik őket az elméleti anyag elsajátásában. A szemináriumon való részvétel ajánlott mindazon diákok számára, akik nem fizikából tettek emelt szintű érettségit.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Kvantummechanika 1.
 • 2. Kvantummechanika 2.
 • 3. Spektroszkópia bevezető. Abszorpciós spektroszkópia
 • 4. Fluoreszcencia spektroszkópia 1.
 • 5. Fluoreszcencia spektroszkópia 2.
 • 6. Lézerek 1.
 • 7. Lézerek 2.
 • 8. Vibrációs spektroszkópia 1.
 • 9. Vibrációs spektroszkópia 2.
 • 10. Termodinamika, kalorimetria
 • 11. Gyorskinetikai módszerek
 • 12. Dolgozat
 • 13. Mikroszkópia 1
 • 14. Mikroszkópia 2.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Damjanovich, Fidy, Szöllősi (szerk): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Saját oktatási anyag

A szemináriumokhoz a https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10 oldalon található handoutokból lehet felkészülni.

Jegyzet

Külön jegyzet nincs

Ajánlott irodalom

P.W. Atkins: Fizikai-kémia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév során egy dolgozatra kerül sor, amelynek során a diákok számolási feladatokat oldanak meg.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A szemináriumról való hiányzás pótlására nincs mód.

Vizsgakérdések

biofizika.aok.pte.hu

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Pécsi Ildikó