Biometria feladatmegoldás

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 12 hours

seminars: 0 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OGF-BFM-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 5 – max. 20

Topic

A hallgatók túlnyomó többsége rendszeresen igényli az 1+1 órában oktatott Biometria tárgy keretében extra feladatmegoldó gyakorlatok tartását a félév során. Ennek egyszerű oka van: A tárgy fő feladata az adatok értékelése és az adatokra alapozott döntéshozás során alkalmazandó alapmódszerek megismertetése a hallgatósággal. Fő nehézsége ugyanakkor, hogy az ezek alapját jelentő valószínűségeken alapuló döntéshozás és az elemi logikus gondolkodás megismertetése és begyakoroltatása mindmáig nem része az érettségi követelményeknek, pedig nélkülözhetetlen alapkészség bármely egzakt tudomány (és kiemelten az orvostudomány) művelése során. Ezen készségek hiányos volta az oka a tömeges hallgatói különóra-igényeknek.
Ezt az igényt kívánja kielégíteni az alaptárgy óráihoz kapcsolódó szervezett formában a kurzus, továbbá azon hallgatók ismereteit elmélyíteni, akik már sikeresen teljesítették a Biometria alaptárgyat.
A COVID járvány kitörése óta minden óra anyagához kapcsolódik olyan feladat, amely a járvány adatait elemzi. ("COVID-extra") Ez újabb bizonyíték arra, hogy az adatok és elemzési eredmények hogyan segítik a szakmai és hétköznapi döntéseinket. A járvány és az adatai - izgalmas és forró téma!

Lectures

Practices

 • 1. t-próbák (egymintás és páros)
 • 2. t-próbák (egymintás és páros)
 • 3. A CI és a hipotézisvizsgálat - a döntési hibák.
 • 4. A CI és a hipotézisvizsgálat - a döntési hibák. OD alapelvek 1/1.
 • 5. A független mintás t próba
 • 6. A független mintás t próba
 • 7. Lineáris regresszió és korreláció
 • 8. Lineáris regresszió és korreláció
 • 9. Gyakorisági táblázatok és értékelésük (khi-négyzet próba)
 • 10. Gyakorisági táblázatok és értékelésük (khi-négyzet próba). OD alapelvek 1/2.
 • 11. Előjel-, Wilcoxon és Mann-Whitney próba, egy szempontos varianciaanalízis
 • 12. Többváltozós módszerek - kitekintés. OD alapelvek 2.

Seminars

Reading material

Obligatory literature

1, Moore, D. S. The Basic Practice of Statistics, 7th edition, 2015

Literature developed by the Department

A Moodle-ben (folyamatosan frissülő heti forgatókönyv, videó, mp3, alap- és haladó tananyag: feladatok és megoldások, stb.)

Notes

Pótó László: Biometria, munkafüzet, Pécs, 2020

Recommended literature

2, Moore, David S., McCabe, George P.: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition, 2005, W.H. Freeman és:
Yates, Dan, Moore, David S., Starnes, Daren S.: The Practice of Statistics (TI-83/89 Graphing Calculator Enhanced) 2/e, W.H. Freeman, 2003 vagy
3, Rees, W. G.: Essential Statistics, Chapman and Hall, 1992

Conditions for acceptance of the semester

Aktív részvétel, legfeljebb egy mulasztott foglalkozás

Mid-term exams

Oktató által kiadott feladatok, amikkel a hallgató ellenőrizheti a haladását.

Making up for missed classes

Egy pótló óra

Exam topics/questions

Nincs vizsga - aktív részvétel, legfeljebb egy mulasztott foglalkozás

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • Dr. Pótó László
 • Kőnigné Dr. Péter Anikó