Kapilláris elektroforézis gyógyszerészeti alkalmazásai

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

lectures: 12 hours

practices: 0 hours

seminars: 0 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OOF-KFO-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 5 – max. 50

Available as Campus course for 10 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Topic

A kurzus a kapilláris elektroforézis hat különböző módszerét mutatja be az elméleti alapoktól kezdve a különféle gyógyszerészeti alkalmazások ismertetéséig. Betekintést nyújt a tömegspektrometriás kapcsolat nehézségeibe és annak fejlődésébe.
A kapilláris elektroforézis modern analitikai elválasztási technikaként használható fémionok, szervetlen anionok, királis vegyületek, peptidek és fehérjék, szénhidrátok, de akár egész sejtek és vírusok elválasztásához és meghatározásához is. Emellett alkalmas gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzőinek meghatározására, gyógyászati hatékonyságának vizsgálatára is.

Lectures

 • 1. Az elválasztási technikák fejlődése. Az elektroforézis megszületése. - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 2. Elméleti alapok: mobilitás vándorlási sebesség, elektroendozmózis - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 3. Az elektroforetikus elválasztások fajtái. Zóna elektroforézis. - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 4. Izoelektromos fókuszálás. Izotachoforézis. - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 5. Gélelektroforézis kapillárisban - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 6. Micelláris elektrokinetikus kromatográfia - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 7. Kapilláris elektrokromatográfia - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 8. Makromolekulák nagyfelbontású analízise - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 9. Gyógyszerek királis tulajdonságainak analízise - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 10. Lab-on-a-chip módszerek - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 11. Gyógyszerészeti alkalmazások - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 12. Tömegspektrometriával kapcsolt technikák - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Letölthető segédanyag a http://www.aok.pte.hu/bioanalitika/Oktatas/Oktatas.html honlapon
(jelszóval védett, amelyhez a jelszót az előadáson kapják a hallgatók).

Notes

Recommended literature

Gáspár Attila: Kapilláris zónaelektroforézis, Debreceni Egyetem, Jegyzet
Ann Van Schepdael: Microchip Capillary Electrophoresis Protocols, Springer, 2015

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Számonkérés módja: Teszt (elégséges érdemjegyhez 50%-os eredmény szükséges)
A sikeres teszthez szükséges információkat a kurzuson ismertetjük.

Making up for missed classes

TVSz szerint

Exam topics/questions

Letölthető segédanyag a http://www.aok.pte.hu/bioanalitika/Oktatas/Oktatas.html honlapon
(jelszóval védett, amelyhez a jelszót az előadáson kapják a hallgatók).

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars