Innovatív egészségügyi technológiák 2. – Startup fejlesztés ötlettől a megvalósításig

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

 • Dr. Maróti Péter Dezső

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ

Number of hours/semester

lectures: 3 hours

practices: 9 hours

seminars: 0 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OFF-SFV-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OFF-IET-T teljesített

Course headcount limitations

min. 5 – max. 15

Available as Campus course for 15 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Topic

A kurzus célja, hogy egy interdiszciplináris kutatási-tanulási platform létrehozásával gyakorlati ismereteket nyújtson, készségeket és képességeket fejlesszen üzleti potenciállal bíró ötletek, kutatási iniciatívák üzleti hasznosítása terén. A program során a hallgatók gyakorlatorientáltan, multidiszciplináris csapatban megismerkednek az üzleti modell építéssel, a piaci validáció, piacosítás, folyamatával, szervezetet építenek a tervezett termék vagy szolgáltatás köré, marketing kommunikációs tervet készítenek, s aktivitást fejtenek ki, valós pilótaakciók keretében vizsgálják a demó termék vagy szolgáltatás piaci megítélését, finanszírozási megoldásokat dolgoznak ki, s azokat potenciális finanszírozóknál validálják vagy esetleg közösségi finanszírozási kampányt készítenek és menedzselnek. Az üzleti élet különböző szektoraiból érkező és az életciklusuk különböző fejlődési stádiumában lévő kliensekkel való együttműködés keretében a résztvevők megtanulják, hogyan lehet az innovációs termékeket, technológiákat piacra vinni, kereskedelmi forgalomba vonni.   
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a termék-, szolgáltatásfejlesztés alapfogalmaival, az alapvető piackutatási eljárásokkal, az ötletek köré épülő üzleti modell fejlesztéssel. A hallgatók a tárgy keretében valós ötletek vizsgálatával gyakorlatorientált képzést kapnak, akár saját ötleteiken is dolgozhatnak.
Az elsajátítandó kulcsfogalmak, eljárások
• üzleti modell építésének fázisai,
• környezetvizsgálati szempontok, eszközök,
• üzleti ötlet validálásának, kiigazításának menete,
• Business Model Canvas megalkotásának, kifejtésének folyamata,
• marketing terv, kommunikáció kidolgozása, megvalósítása,
• promóciós anyagok, pitch video készítése,
• finanszírozás, közösségi finanszírozás,
• közösségépítés
• szellemi termék védelem.
Modulok/fejezetek:
BEVEZETÉS. A program bemutatása, célok, határidők, menetrend.
ÖTLETELÉS - Ötletgenerálás, lehetőség felismerés és értékelés. Ideation workshop.
ÖTLET KLINIKAI VALIDÁCIÓJA – Az igény/probléma validációja, milyen szektort érint pontosan (pl. belgyógyászat, sebészet, onkológia stb.), a klinikai ellátás spektrumában hol nyújtana segítséget a megoldás/ötlet. Milyen célcsoportot érint a probléma (beteg, orvos, egyéb ellátó szervezet. Probléma jelenlegi kezelése milyen eszközökkel/módszertanokkal/eljárásrendekkel van kezelve.
ÖTLET – ÉRTÉKAJÁNLAT – PIAC – Az üzleti modell és az értékajánlat vászon bemutatása. Csapatmunka: mi az ötletetek értékajánlata, s kinek szól a megoldás? A leendő vásárlók hogyan viselkednek, mi alapján választanak, milyen üzenet fontos a vásárlók/leendő vásárlóink számára. Hogyan válhatnak hűséges vásárlókká, mit kell tenni a projektünk kapcsán azért, hogy így legyen?
TERMÉK-PIAC ILLESZKEDÉS – MVP KÉSZÍTÉS ÉS TESZTELÉS – Mi a fontos a felhasználónak? Miért tölti le és miért marad a felhasználó a szolgáltatásban? Ezen témakörben az úgynevezett MVP (Minimum viable product) koncepciót ismerik meg a hallgatók, és különféle ötleteket, inspirációkat kapnak annak elkészítéséhez, valamint a tesztelési módszertanba is bevezetést nyernek. A piaci tesztelés első köre, ahol már visszajelzések gyűjthetők, kijelölhetők a jövőbeni fejlesztési irányok és a koncepció is letisztázásra kerülhet.
PROFITABILITÁS – SKÁLÁZHATÓSÁG – ÁRAZÁS - Szolgáltatás design - Hogyan alakítsuk ki a szolgáltatásunk koncepcióját? Kik állnak az eladási és vételi oldalon? Milyen irányban képes terjeszkedni, növekedni a jövőben a vállalkozás? Azoknak a sarokpontoknak a megfogalmazása, ahonnan pénzt/bevétel fog generálni a vállalkozás.
SZELLEMI TULAJDONJOG – Felmerülő szellemi tulajdonjogi kérdések, illetve azok skálázása, továbbá megoldási javaslatok/eszközök ismertetése. Az egyes megoldások esetén igénybevehető iparjogvédelmi oltalmi lehetőségek bemutatása.
VÁSÁRLÓI ELKÖTELEZŐDÉS – MARKETING (SEO) - Hogyan építsünk fel egy jó marketingkampányt? Főként a különféle social media felületek megismerése, valamint a célcsoport célzott megszólítása. Ezenkívül pedig a különféle piacra lépési stratégiákat ismerhetik meg a hallgatók.
MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT ÖTLET/MEGOLDÁS KLINIKAI VALIDÁCIÓJA – A megvalósítandó ötletnek megfelelő validációs, engedélyeztetési eljárás lehetőségeinek, szabályainak, költségeinek és lépéseinek ismertetése.
PÉNZÜGYI METRIKÁK - FINANSZÍROZÁS – Milyen összetevőkből áll egy pénzügyi terv, hogyan tudjuk meghatározni, hogy a projektünk mikortól válik jövedelmezővé? Milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre egy korai fázisban lévő vállalkozás számára?
PITCH TRÉNING - STORYTELLING – Hogyan kommunikáljuk a projektünket profi módon, hogy elérjük, amit szeretnénk. Pitcheljünk hatékonyan. Pre-pitch.
FINAL PITCH - Az iExpo rendezvény keretein belül projektbemutató záróprezentáció.

Lectures

 • 1. Bevezetés - Balogh Virgínia
 • 2. Ötletelés - Dr. Bedő Zsolt
 • 3. Ötlet klinikai validációja - Dr. Liber Noémi

Practices

 • 4. Ötlet – értékajánlat – piac
 • 5. Termék-piac illeszkedés – MVP készítés és tesztelés
 • 6. Profitabilitás – skálázhatóság – árazás
 • 7. Szellemi tulajdonjog
 • 8. Vásárlói elköteleződés – marketing (SEO)
 • 9. Megvalósítani kívánt ötlet/megoldás klinikai validációja
 • 10. Pénzügyi metrikák - finanszírozás
 • 11. Pitch tréning - Storytelling
 • 12. Final pitch

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Osterwalder, Alexander – Pigneu, Yves (2012), „Üzleti modell építés”, Cser-kiadó
Michael Lewrick, Patrick Link and Larry Leifer: The Design Thinking Toolbox – A guide to mastering the most popular and valuable innovation methods, Wiley, 2020, ISBN 978-1-119-62919-1.
Michael Lewrick, Patrick Link and Larry Leifer: The Design Thinking Playbook – Mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and ecosystems, Wiley, 2018, ISBN 978-1-119-46747-2.

Literature developed by the Department

Notes

Recommended literature

Jones (2010), „Interdisciplinary Approach, Advantages, Disadvantages, and the Future Benefits of Interdisciplinary Studies”, ESSAI Vol.7. Art. 26.
Orem, Binkert, Clancey (2011), „Appreciative Coaching: A Positive Process for Change”, Wiley and Sons.
Lessem and Schieffer (2011), „Integral Research and Innovation”, Gower Applied Business Research Publishing.
Bruce R. Barringer, Duane Ireland: Entrepreneurship, Global Edition, 5/E, ISBN-10: 1292095377, Pearson, 2016.
Arthur C. Brooks: Social Entrepreneurship: A Modern Approach to Social Value Creation, ISBN-10: 0132330768, Pearson, 2009.
Gerry George, Adam Bock: Inventing Entrepreneurs: Technology Innovators and their Entrepreneurial Journey, ISBN-10: 0131574701, Pearson, 2009.
Donald F. Kuratko, Jeffrey S. Hornsby, Michael G. Goldsby, Innovation Acceleration: Transforming Organizational Thinking, ISBN-10: 0136021484, Pearson, 2012.
Drucker, The discipline of innovation, Harvard Business Review, 1998.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A kurzus sikeres teljesítése folyamatos órai aktivitást igényel, a félév végén pedig egy projekt prezentáció elkészítésével adnak számot a kurzus során elsajátított tudásról a hallgatók. Az értékelés az órai részvétel és aktivitás, valamint a project prezentáció eredményéből áll össze.
Üzleti koncepció dokumentáció – 40%
MVP, pilóta akció, tanulságok dokumentálása – 40%
Final pitch – prezentáció, one-pager – 20%

Making up for missed classes

Tantárgyfelelőssel egyeztetve.

Exam topics/questions

A kurzus évközi jeggyel zárul, így nincsenek vizsgakérdések.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars