Latin nyelv és gyógyszerészeti terminológia

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

lectures: 14 hours

practices: 0 hours

seminars: 14 hours

total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGO-LGT_23-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • orvos-egészségtudomány modul
 • Őszi
Prerequisites:

OGG-GM1_23-T egyidejű felvétel

Course headcount limitations

min. 5 – max. 20

Topic

A latin nyelv szerepe a gyógyszerészetben. A latin névszók: főnevek, melléknevek és ragozásuk. Számnevek és alkalmazásuk a recepten. A receptírás és ?olvasás. Gyógyszerrendelési formulák. A gyógyszerészet görög-latin elemei. A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A gyógyszerész-orvosi alapszókincs ismerete. Aktív és mobilizálható készség kifejlesztése a gyógyszerformák, gyógyszertartozékok latin nomenklaturája területén. A recepteken jellemző nyelvi elemek értelmezése, a leggyakoribb rövidítések aktív kezelése. A hallgatók nyelvi felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében.

Lectures

 • 1. A latin nyelv szerepe a gyógyszerészetben - Takáts Zsuzsanna
 • 2. A névszók szótári alakja, az I. declinatio. Főnév-melléknév - Takáts Zsuzsanna
 • 3. Egyszerű gyógyszerformák - Takáts Zsuzsanna
 • 4. A receptek felépítése, A III. declinatio - Takáts Zsuzsanna
 • 5. Gyógyszerrendelési formulák - Takáts Zsuzsanna
 • 6. Gyógyszerrendelési formulák - Takáts Zsuzsanna
 • 7. Receptelemek, folyékony és lágy gyógyszerformák. - Takáts Zsuzsanna
 • 8. Receptelemek, folyékony és lágy gyógyszerformák. - Takáts Zsuzsanna
 • 9. Receptolvasás, receptírás - Takáts Zsuzsanna
 • 10. Receptolvasás, receptírás - Takáts Zsuzsanna
 • 11. A legfontosabb praepositiók áttekintése. A melléknévfokozás. - Takáts Zsuzsanna
 • 12. Gyógynövények. - Takáts Zsuzsanna
 • 13. A medicina és a gyógyszerészet görög-latin elemei - Takáts Zsuzsanna
 • 14. Görög praefixumok és suffixumok. - Takáts Zsuzsanna

Practices

Seminars

 • 1. A latin nyelv szerepe a gyógyszerészetben
 • 2. A névszók szótári alakja, az I. declinatio. Főnév-melléknév
 • 3. Egyszerű gyógyszerformák
 • 4. A receptek felépítése, A III. declinatio
 • 5. Gyógyszerrendelési formulák
 • 6. I. zárthelyi dolgozat
 • 7. Receptelemek, folyékony és lágy gyógyszerformák.
 • 8. Receptolvasás, receptírás
 • 9. A legfontosabb praepositiók áttekintése. A melléknévfokozás.
 • 10. Gyógynövények.
 • 11. A medicina és a gyógyszerészet görög-latin elemei
 • 12. II. zárthelyi dolgozat
 • 13. Görög praefixumok és suffixumok.
 • 14. Értékelés.

Reading material

Obligatory literature

Latin nyelv gyógyszerész hallgatók számára (SE 2018 - kézirat)
Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia (2018)

Literature developed by the Department

Takáts Zsuzsanna: Gyógyszerekről dióhéjban (PTE, 2007)
Neptunra feltett anyagok

Notes

Oktatók által összeállított tananyag

Recommended literature

Takáts Zsuzsanna: Gyógyszerekről dióhéjban (PTE, 2007)
Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsán János: Orvosi szótár
Formulae Normales
Neptunra feltett anyagok

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Írásbeli dolgozat (2)

Making up for missed classes

Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Exam topics/questions

Egyszerű gyógyszerformák
A receptek felépítése
Gyógyszerrendelési formulák
Tőszámnevek, a gramma szó ragozása
A főbb drogok latin nevei
Receptírás
A gyógyszerészet görög-latin elemei

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna