Latin nyelv és gyógyszerészeti terminológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 14 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-LGT_23-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • orvos-egészségtudomány modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-GM1_23-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A latin nyelv szerepe a gyógyszerészetben. A latin névszók: főnevek, melléknevek és ragozásuk. Számnevek és alkalmazásuk a recepten. A receptírás és ?olvasás. Gyógyszerrendelési formulák. A gyógyszerészet görög-latin elemei. A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A gyógyszerész-orvosi alapszókincs ismerete. Aktív és mobilizálható készség kifejlesztése a gyógyszerformák, gyógyszertartozékok latin nomenklaturája területén. A recepteken jellemző nyelvi elemek értelmezése, a leggyakoribb rövidítések aktív kezelése. A hallgatók nyelvi felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében.

Előadások

 • 1. A latin nyelv szerepe a gyógyszerészetben - Takáts Zsuzsanna
 • 2. A névszók szótári alakja, az I. declinatio. Főnév-melléknév - Takáts Zsuzsanna
 • 3. Egyszerű gyógyszerformák - Takáts Zsuzsanna
 • 4. A receptek felépítése, A III. declinatio - Takáts Zsuzsanna
 • 5. Gyógyszerrendelési formulák - Takáts Zsuzsanna
 • 6. Gyógyszerrendelési formulák - Takáts Zsuzsanna
 • 7. Receptelemek, folyékony és lágy gyógyszerformák. - Takáts Zsuzsanna
 • 8. Receptelemek, folyékony és lágy gyógyszerformák. - Takáts Zsuzsanna
 • 9. Receptolvasás, receptírás - Takáts Zsuzsanna
 • 10. Receptolvasás, receptírás - Takáts Zsuzsanna
 • 11. A legfontosabb praepositiók áttekintése. A melléknévfokozás. - Takáts Zsuzsanna
 • 12. Gyógynövények. - Takáts Zsuzsanna
 • 13. A medicina és a gyógyszerészet görög-latin elemei - Takáts Zsuzsanna
 • 14. Görög praefixumok és suffixumok. - Takáts Zsuzsanna

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A latin nyelv szerepe a gyógyszerészetben
 • 2. A névszók szótári alakja, az I. declinatio. Főnév-melléknév
 • 3. Egyszerű gyógyszerformák
 • 4. A receptek felépítése, A III. declinatio
 • 5. Gyógyszerrendelési formulák
 • 6. I. zárthelyi dolgozat
 • 7. Receptelemek, folyékony és lágy gyógyszerformák.
 • 8. Receptolvasás, receptírás
 • 9. A legfontosabb praepositiók áttekintése. A melléknévfokozás.
 • 10. Gyógynövények.
 • 11. A medicina és a gyógyszerészet görög-latin elemei
 • 12. II. zárthelyi dolgozat
 • 13. Görög praefixumok és suffixumok.
 • 14. Értékelés.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Latin nyelv gyógyszerész hallgatók számára (SE 2018 - kézirat)
Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia (2018)

Saját oktatási anyag

Takáts Zsuzsanna: Gyógyszerekről dióhéjban (PTE, 2007)
Neptunra feltett anyagok

Jegyzet

Oktatók által összeállított tananyag

Ajánlott irodalom

Takáts Zsuzsanna: Gyógyszerekről dióhéjban (PTE, 2007)
Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsán János: Orvosi szótár
Formulae Normales
Neptunra feltett anyagok

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli dolgozat (2)

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Vizsgakérdések

Egyszerű gyógyszerformák
A receptek felépítése
Gyógyszerrendelési formulák
Tőszámnevek, a gramma szó ragozása
A főbb drogok latin nevei
Receptírás
A gyógyszerészet görög-latin elemei

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna