Élettan 1.

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 70 hours

practices: 28 hours

seminars: 0 hours

total of: 98 hours

Subject data

 • Code of subject: OGO-EL1-T
 • 7 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Őszi
Prerequisites:

OGO-AF2-T egyidejű felvétel , OGO-MB2-T teljesített

Exam course:

no

Course headcount limitations

min. 1 – max. 200

Topic

Az élettan tantárgy legfontosabb feladata az orvosképzésben az élő szervezet egészséges működési sajátságainak hallgatókkal való megismertetése. Az emberi szervezet legfontosabb funkcionális jellemzőinek megértésében ők előzetes biológiai, biofizikai, kémiai-biokémiai és anatómiai tanulmányaikra támaszkodhatnak. A tanév során bemutatjuk az egyes szervek és szervrendszerek működését, a környezethez való alkalmazkodás által is megkívánt együttműködésüket, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Külön hangsúlyt kapnak az életműködések szabályozásának idegi és humorális folyamatai, amelyek alapvető jelentőségűek a szervezet homeosztázisának megőrzésében. Mindezen ismeretek átadásával a hallgatókat olyan holisztikus szemlélet kialakításához kívánjuk hozzásegíteni, amellyel ma az egészséges, holnap pedig a beteg emberi szervezet működésének jobb megértésére lesznek képesek.

Lectures

 • 1. Bevezetés. A fiziológia jelentősége az orvostudományban. Homeosztázis; homeosztatikus szabályozási alapelvek. - Dr. Ábrahám István Miklós
 • 2. Humorális jelátviteli utak a szervezetben. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 3. Celluláris transzport folyamatok. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 4. Ingerületi folyamatok alapjelenségei I. Membrán potenciál. - Dr. Jandó Gábor
 • 5. Ingerületi folyamatok alapjelenségei II. Akciós potenciál. - Dr. Jandó Gábor
 • 6. A szinaptikus jelátvitel, a szinapszisok neurokémiája. Extraszinaptikus neurotranszmisszió. - Dr. Jandó Gábor
 • 7. Hormonok és neurotranszmitterek celluláris hatásai: intracelluláris jelátviteli utak. - Dr. Jandó Gábor
 • 8. A szinapszisok elektrofiziológiája. A neuromusculáris junctio működése. - Dr. Jandó Gábor
 • 9. Az izomműködés molekuláris mechanizmusa. Elektromechanikai kapcsolás. - Dr. Ábrahám István Miklós
 • 10. Az izomműködés mechanikája, energetikája, hőtermelése, fáradás. - Dr. Ábrahám István Miklós
 • 11. Az izomműködés elektromos jelenségei, elektromiográfia, izomtónus. - Dr. Ábrahám István Miklós
 • 12. A motoros egység működésének szabályozása. - Dr. Ábrahám István Miklós
 • 13. A simaizom működése. - Dr. Barabás Klaudia
 • 14. A szenzoros neuronok működése. - Dr. Buzás Péter
 • 15. A vegetatív idegrendszer működésének alapjai I. - Dr. Környei József László
 • 16. A vegetatív idegrendszer működésének alapjai II. - Dr. Környei József László
 • 17. Folyadékterek és azok kémiai összetétele. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 18. A vér. A vér anorganikus és organikus alkotórészei. - Dr. Ollmann Tamás
 • 19. Hemoglobin. Vasforgalom. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 20. Fehérvérsejtek élettani szerepe. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 21. Vércsoportrendszerek. - Dr. Környei József László
 • 22. Véralvadás I. - Dr. Környei József László
 • 23. Véralvadás II. - Dr. Környei József László
 • 24. Szívciklus: Ingerületképződés, ingerületvezetés. - Dr. Szokodi István
 • 25. Szívciklus: Elektrokardiogram I. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 26. Szívciklus: Elektrokardiogram II. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 27. Szívciklus: Nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben. Szívhangok. - Dr. Szokodi István
 • 28. Perctérfogat. A szív munkája. - Dr. Szokodi István
 • 29. Hemodinamikai alapfogalmak. - Dr. Környei József László
 • 30. Vérnyomás, pulzus. - Dr. Környei József László
 • 31. Kapilláris-keringés. - Dr. Jandó Gábor
 • 32. Vénás keringés. Nyirokkeringés. - Dr. Jandó Gábor
 • 33. Kisvérköri keringés. - Dr. Jandó Gábor
 • 34. Agyi keringés. Koronária keringés. - Dr. Jandó Gábor
 • 35. A splanchnikus területek, a bőr és az izom keringése. - Dr. Jandó Gábor
 • 36. Keringésszabályozás: lokális mechanizmusok. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 37. Keringésszabályozás: idegi mechanizmusok. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 38. Keringésszabályozás: hosszútávú humorális szabályozás. - Dr. László Kristóf
 • 39. Klinikai érdekességek a keringés élettanából. - Dr. Horváth Iván Gábor
 • 40. A légzés mechanikája. Mellűri nyomásváltozások. A légutak funkciói. - Dr. Környei József László
 • 41. Compliance. Tüdővolumenek, kapacitások. A légzési munka. - Dr. Környei József László
 • 42. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 43. O2 és CO2 transzport, pH reguláció. - Dr. Buzás Péter
 • 44. A légzés kémiai szabályozása. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 45. A légzésszabályozás idegrendszeri mechanizmusai. Akklimatizáció. - Dr. Petykó Zoltán
 • 46. A gastrointestinális tractus. A száj emésztési folyamatai. Nyelés. -
 • 47. A gyomor emésztési folyamatai. - Dr. Környei József László
 • 48. Duodenum és epehólyag. - Dr. Környei József László
 • 49. Emésztés és felszívódás a vékonybélben I. - Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • 50. Emésztés és felszívódás a vékonybélben II. - Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • 51. A májműködés élettana I. - Dr. Lengyel Ferenc
 • 52. A májműködés élettana II. - Dr. Lengyel Ferenc
 • 53. A vastagbél szerepe. Székletképződés és -ürítés. - Dr. Környei József László
 • 54. Az emésztőtraktus működését szabályozó humorális és idegi tényezők. - Dr. László Kristóf
 • 55. Energiaforgalom. Metabolizmus. - Dr. Kertes Erika
 • 56. A helyes táplálkozás alapelvei. Vitaminok. - Dr. Vértes Zsuzsanna
 • 57. Testhőmérséklet. Láz. - Dr. Kertes Erika
 • 58. A testhőmérséklet perifériás és központi szabályozása. - Dr. Kertes Erika
 • 59. A sportélettan alapjai. - Dr. Szokodi István
 • 60. A vese glomerulus működése. - Dr. Környei József László
 • 61. A vese vérátáramlása. A GFR és RBF mérése. - Dr. Környei József László
 • 62. A GFR és RBF szabályozása. A veseműködés kvantitatív jellemzése. -
 • 63. Tubularis transzport folyamatok I. - Dr. László Kristóf
 • 64. Tubularis transzport folyamatok II. - Dr. László Kristóf
 • 65. A vese koncentráló és hígító működése. Ozmoreguláció. - Dr. László Kristóf
 • 66. A renin-angiotenzin rendszer. - Dr. László Kristóf
 • 67. Volumenreguláció. A kálium-háztartás szabályozása. - Dr. László Kristóf
 • 68. A vizeletürítés mechanizmusa. - Dr. László Kristóf
 • 69. A szervezet pH szabályozása I. - Dr. Jandó Gábor
 • 70. A szervezet pH szabályozása II. - Dr. Jandó Gábor

Practices

 • 1. Ismerkedés a laboratóriummal. Általános információk, állatkísérletes etikai, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok.
 • 2. Ismerkedés a laboratóriummal. Általános információk, állatkísérletes etikai, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok.
 • 3. A vér vizsgálata I.
 • 4. A vér vizsgálata I.
 • 5. A vér vizsgálata II.
 • 6. A vér vizsgálata II.
 • 7. A vér vizsgálata III.
 • 8. A vér vizsgálata III.
 • 9. A vér élettana. Beszámoló.
 • 10. A vér élettana. Beszámoló.
 • 11. Élettani mérőállomások és kezelésük.
 • 12. Élettani mérőállomások és kezelésük.
 • 13. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai I.
 • 14. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai I.
 • 15. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai II.
 • 16. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai II.
 • 17. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai III.
 • 18. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai III.
 • 19. A szív és a keringés élettana. Beszámoló.
 • 20. A szív és a keringés élettana. Beszámoló.
 • 21. A légzés vizsgálata.
 • 22. A légzés vizsgálata.
 • 23. Az emésztés vizsgálata.
 • 24. Az emésztés vizsgálata.
 • 25. Vizeletvizsgálat.
 • 26. Vizeletvizsgálat.
 • 27. Az energiaforgalom mérése patkányban és emberen. Beszámoló
 • 28. Az energiaforgalom mérése patkányban és emberen. Beszámoló

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve (Medicina), 8. javított és bővített kiadás, 2019.

Literature developed by the Department

Az elhangzott előadások ábráit az Élettani Intézet honlapján és a Neptun Meet Street-en lehet elérni.
A fontos oktatásszervezési információkat ETR kurzus üzenetben és az előadásokon tudjuk bejelenteni.
A legfrissebb és részletes információk, tananyagok mindig az Élettani Intézet honlapján (physiology.aok.pte.hu) olvashatók.

Notes

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2019
PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatos Feladatlapok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2019

Recommended literature

Fonyó A.: Élettan gyógyszerészhallgatók részére (Medicina), 5. átdolgozott, bővített kiadás, 2015.
Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology (Elsevier), 13th ed., 2015.
Kandel, Schwartz, Jessel, Siegelbaum, Hudspeth: Principles of Neural Sciences, 5th ed. 2012

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Írásbeli teszt a 11. héten, pénteken 16:00 időpontban.

Making up for missed classes

Az elmulasztott gyakorlatot másik tanulócsoporthoz csatlakozva tanácsos pótolni, amíg az adott témakör gyakorlatai zajlanak.

Exam topics/questions

Elméleti vizsgakérdés témák
1 Membránpotenciál és az akciós potenciál fogalma és mechanizmusa. Neuronok membrántulajdonságai
2 Az idegkötegről elvezetett (összetett) akciós potenciál; a különböző rostfajták vezetési tulajdonságai
3 A szinaptikus működés neurokémiája, transzmitterek és modulátorok, posztszinaptikus receptorok, IPSP, EPSP
4 A neuromusculáris junkció működése
5 Strukturális és funkcionális különbségek a harántcsíkolt és a simaizom között. A simaizom működése
6 Az izomműködés molekuláris alapja; a Ca 2+ szerepe izomműködésben
7 Az izomműködés mechanikája, a harántcsíkolt izomrostok típusai. A kötőszövet szerepe az izomműködésben
8 A fáradás mechanizmusa és élettani jelentősége
9 Az izomműködés elektromos jelenségei (elektromiográfia)
10 Aerob és anaerob energiatermelő folyamatok az izomban. Az izom hőtermelése
11 A szervezet folyadékterei és meghatározásuk
12 A plazma organikus alkotórészei, jelentőségük a szervezet regulációs mechanizmusaiban
13 Az intra- és extracelluláris tér anorganikus összetevői, a két tér közötti kapcsolat jellege a szabályozásban
14 A vörösvérsejtek tulajdonságai
15 A fehérvérsejtek tulajdonságai
16 Thrombocyták élettani jelentőség.
17 Haemoglobin, funkcionális jelentősége és sorsa a szervezetben. Vasforgalom
18 A véralvadás előfázisainak folyamatai
19 Véralvadás
20 Fibrinolysis, a véralvadást gátló mechanizmusok
21 A vér pH szabályozása
22 Az ABO- vércsoport rendszer. Az Rh- vércsoport rendszer
23 A fehérvérsejtek szerepe a szervezet védekező mechanizmusaiban
24 A szívmechanikai alapjai. A szívizom háromelemes modellje. A Ca2+ áramlás útjai a szívizomsejtben
25 A szív ingerképző- és ingerületvezető rendszere. Refracter periódusok
26 A szívciklus fogalma: nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben
27 Elektrokardiográfia: az EKG elvezetésének módjai. A szabályos elektrokardiogram jellemzése
28 A szívhangok, fonokardiográfia (PKG)
29 A perctérfogat meghatározása és fiziológiás változásai
30 A szívműködés energetikája (energiaforgalom, munka, teljesítmény)
31 A szívkamrák összehúzódásának mechanizmusa. Laplace törvénye
32 A Starling-féle szív-tüdő készítmény
33 Az artériás nyomás és az azt meghatározó tényezők
34 Artériás és vénás pulzusgörbe. A hemodinamika alapjai
35 A kapilláris - keringés jellegzetességei
36 A nyirokkeringés jellegzetességei
37 A vénás keringés. A gravitáció hatása a vérkeringésre
38 A kisvérköri keringés. A véráramlás megoszlása a tüdőben
39 A coronaria-keringés
40 Az agyi keringés. A vér - agy gát
41 A splanchnicus terület keringése
42 A harántcsíkolt izom és a bőr keringése
43 A szívműködés idegi szabályozása
44 A vérkeringés szabályozásának általános jellemzése
45 A szervek vérátáramlásának lokális szabályozása
46 Az autoreguláció fogalma és jelentősége a szervek vérátáramlásának szabályozásában
47 Baroreceptorok szerepe és jelentősége a keringés szabályozásában
48 A vérkeringés reflex-szabályozása
49 Vasoconstrictor és vasodilatator mechanizmusok
50 A légzés mechanikája (légzőizmok működése, compliance, mellkasi nyomásviszonyok, légterek)
51 Az alveolaris levegő, alveolaris ventilláció, holtterek. A légutak funkciói
52 Gázcsere a tüdőben és a szövetekben
53 Az O2 és a CO2 szállítás mechanizmusai
54 A légzésszabályozás perifériás és központi idegrendszeri mechanizmusai. Légzésszabályozó reflexek
55 A légzés kémiai szabályozása. Acidosis, alkalosis
56 Oxigénhiánnyal járó állapotok. Oxigénkezelés. Az akklimatizáció mechanizmusai. Nitrogén narcosis. Keszonbetegség
57 Nyál, nyálelválasztás
58 A gyomornedv elválasztás szabályozása
59 Az emésztőtractus motorikája: serkentő és gátló tényezők
60 A pancreasnedv emésztésben játszott szerepe. A pancreasnedv elválasztás szabályozása
61 Az epeszekréció szabályozása. Az epehólyag működése
62 A vékonybél és a vastagbél működése
63 A szénhidrátok emésztésének folyamata
64 A zsírok emésztésének folyamata
65 A fehérjék emésztésének folyamata
66 Az anyagcsere és befolyásoló tényezői
67 A szervezet energiaforgalma. Energetikai alapfogalmak
68 Táplálékszükséglet, fehérjeszükséglet. Vitaminok. Ásványi anyag szükséglet
69 Az emberi testhőmérséklet és fiziológiás ingadozásai. Hyperthermia, láz, hypothermia
70 Kémiai hőszabályozás és annak változásai alacsony és magas környezeti hőmérsékleten
71 Fizikai hőszabályozás és annak alakulása alacsony és magas környezeti hőmérsékleten
72 A hőtermelés és a hőleadás központi szabályozó mechanizmusai
73 A vese glomerulus működése. A glomerulus-filtratum mennyiségének meghatározása. A clearance fogalma
74 A vesén átáramló vérmennyiség meghatározása. Extrakciós kofficiens
75 A vese vérkeringése. A vese haemodinamika szabályozása. A renin képződése és szerepe
76 A vesetubulusok reabszorpciós és szekréciós működése. Vizsgálatuk módszerei
77 A vese koncentráló és hígító működése
78 Az izovolémia fogalma; az izovolémia fenntartásában szerepet játszó tényezők
79 Az izoozmózis és az izoionia fenntartásában szerepet játszó tényezők


Gyakorlatos beszámoló kérdései:
1 Hematokrit
2 Vvt-szám meghatározása
3 Fehérvérsejtszám meghatározása
4 Kvalitatív vérkép
5 Ozmózisos rezisztencia meghatározása
6 Hemoglobin koncentráció meghatározása
7 MCV, MCH, MCHC értékek
8 Vérzési idő. Alvadási idő. Protrombin-idő
9 AB0 és Rh vércsoportok meghatározása
10 Légzési nyomás és térfogat változások: Donders modell
11 Légzésfunkciós vizsgálatok emberen: légzési térfogatok, kapacitások
12 Légzésfunkciós vizsgálatok emberen: dinamikus paraméterek
13 A szívműködés vizsgálata és regisztrálása in situ; Thermikus ingerek hatása szíven;
14 Élettani mérőállomások és kezelésük
15 A szív elektromos ingerlése és az extrasystole kiváltása
16 A szív ingerképző és ingervezető rendszerének vizsgálata Stannius ligatúrákkal
17 A summatio jelensége; Bowditch "minden vagy semmi" törvénye
18 Ionhatás vizsgálata izolált szíven
19 Adrenalin és acetilkolin hatásának vizsgálata izolált szíven
20 Elektrokardiográfia (EKG): a végtagi és mellkasi elvezetések készítése és a normál EKG görbe
21 A pulzus vizsgálata
22 Vérnyomás mérése emberen
23 A regisztrált vérnyomás ciklikus ingadozásai
24 A nyál vizsgálata: pH, alfa-amylase vizsgálata
25 A gyomornedv vizsgálata: a BAO, MAO, PAO meghatározása
26 Széklet vizsgálata: Vér kimutatása
27 A simaizom kontrakció és szabályozása
28 Ideg-izom preparátum. Egyes rángások vizsgálata, szuperpozíció, inkomplett és komplett tetanusz
29 Megterhelés és fáradás hatása az izomkontrakcióra
30 Elektromiográfia emberen

A kollokviumi tesztvizsgák anyaga a kötelező tankönyvben és az intézeti honlapon elérhető tananyagok, valamint az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretek összessége.

Examiners

 • Dr. Buzás Péter
 • Dr. Jandó Gábor
 • Dr. Környei József László
 • Dr. Vértes Zsuzsanna

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Ernszt Dávid
 • Dr. Kovács Tamás
 • Dr. Pál József
 • Sziládiné Dr. Fusz Katalin