Új kutatási irányok az idegtudományban

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 12 hours

practices: 0 hours

seminars: 0 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OOF-KII-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OOA-EL1-T teljesített

Course headcount limitations

min. 5 – max. 40

Available as Campus course for 40 fő számára. Campus-karok: ÁOK BTK ETK GYTK TTK

Topic

A kardiovaszkuláris betegségek mellett az agy betegségei igen jelentős terhet rónak mind az egyénre, mind a társadalomra, így ezek kutatása alapvető jelentőségű mind a folyamatok jobb megértéséhez, mind a gyógyítás új útjainak kereséséhez. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a kutatás során használt állatmodellekkel (rágcsálók, zebrahal), a látórendszer, mind a legnagyobb információt feldolgozó szervünk kutatásának legújabb eredményeivel, a tanulás különféle aspektusaival és a metabolizmus és az agy kölcsönhatásával is. Az előadások- a teljesség igénye nélkül- bepillantást engednek az egyetemen folyó kutatásokba.

Lectures

 • 1. Állatmodellek előnyei és hátrányai, különös tekintettel autizmus spektrum zavarra és skizofréniára - Dr. László Kristóf
 • 2. A gasztrointesztinális mikrobiom jelentősége a magatartási folyamatok szervezésében. - Mintál Kitti
 • 3. Élettani és morfológiai kutatások a látórendszerben - Dr. Buzás Péter
 • 4. A látórendszer érésének vizsgálata pszichofizikai és elektrofiziológiai módszerekkel - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 5. A plazmamembrán szerepének  vizsgálata a sejtek működésében - Dr. Barabás Klaudia
 • 6. Előagyi glukóz-monitorozó neuronok: sokrétű funkcionális jellemzők a homeosztázis szabályozásában  - Hormay Edina Emőke
 • 7. Tanulás, komputáció és idegrendszer: avagy mit kezd egy  magatartáskutató a megerősítéses tanulás elméletével - Dr. Gálosi Rita
 • 8. A membránrégiók szerepe a jelátvitelben. - Dr. Ernszt Dávid
 • 9. A poszttraumás stresszzavar, mint metabolikus betegség - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 10. A median raphe régió CRHerg neuronjainak szerepe a stressz és szorongás szabályozásában - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 11. Neurotenzin és interakcióinak szerepe a magatartás szabályozásában - Dr. Ollmann Tamás
 • 12. A cink és a purinerg receptorok szerepe major depresszióban -

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Előadás anyaga
Az előadáson ajánlott irodalom

Notes

Recommended literature

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A félév során a hallgatók egy 3-5 oldalas dolgozatot írnak.

Making up for missed classes

Az előadóval egyeztetve.

Exam topics/questions

A beszámolók lehetséges témáit a félév elején az oktató ismerteti.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars