Matlab használata a gyakorlatban, numerikus adatelemzés (nincs még PhD-je, addig szünetelőn marad)

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 12 hours

seminars: 0 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OOF-MLA-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 5 – max. 20

Available as Campus course for 1 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK KTK MIK TTK

Topic

A Matlab egy igen széles körben elterjedt szoftver, amellyel könnyedén analizálhatjuk és változatos formában jeleníthetjük meg adatainkat. Lehetőségünk van rá, hogy akár nagy mennyiségű adaton matematikai műveleteket végezzünk. Az adatok származhatnak igen eltérő forrásból, mint például mérésekből, adatbázisokból, táblázatokból. Ezeket az adatokat a közös rendszerbe illesztve különböző matematikai, statisztikai műveleteket végezhetünk. A hallgató megtanulhatja, hogyan lehet elindulni egy Matlab script fejlesztésével az adatbeolvasástól a feldolgozáson át a megjelenítésig. Mivel az utasítások JIT (Just In Time) fordítódnak ezért az egyszerű kódok olvasása igen könnyű, bármikor könnyedén ellenőrizhetők, tovább fejleszthetők.
A Matlab ingyenesen elérhető egyetemi hallgatónak, számítógépre telepítve, online vagy mobil platformon is. A programon belül számos tudományterületnek a feladataira már megvalósított eszközök állnak rendelkezésre, mint például a neurális hálózatok kezelését lehetővé tevő toolbox. A kurzus során olyan szintre érnek el a hallgatók, hogy a szakdolgozatokhoz, TDK-hoz önállóan ki tudják elemezni, ábrázolni a különböző adatokat a dolgozatok egyedi igényei szerint. Erre a tudásra építve a hallgató a továbbiakban akár önállóan is megtanulhat újabb toolboxokat. A Tantárgyhoz belépő Matlab tudásszint nem előfeltétel, teljesen az alapoktól indulunk.

Lectures

Practices

 • 1. A Matlab felületének áttekintése, futtatás lehetősége, debuggolás. Help, doc áttekintése.
 • 2. A használható változók áttekitése, használata. Alap matematikai operációk.
 • 3. Ábrakészítés áttekintése (plot, subplot, mesh, surf,..)
 • 4. Adatok rendezése (sort, ..) keresése (find, ..) indexálása.
 • 5. Importálási, exportálási lehetőségek áttekintése
 • 6. Elágazásvezérlések a Matlabban
 • 7. Függvények illesztése (fit, cftool, ...), egyedi matematikai függvények definiálása
 • 8. Táblázatok kezelése.
 • 9. Képek, videók kezelése.
 • 10. Függvények létrehozása (function).
 • 11. Statisztikák készítése.
 • 12. Futási időmérés, publikálás lehetősége. Feladatmegoldás, feladatáttekintés, feladatbeadás.

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

A gyakorlati anyagok a MS Teams felületen elérhetők.

Notes

Recommended literature

Oktató anyagok:
https://Matlabacademy.mathworks.com
Gyakorló anyagok:
https://www.mathworks.com/Matlabcentral/cody/

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Saját program készítése a kurzus végén előre egyeztetett feladattal.

Making up for missed classes

Félévközi teszt sikeres megoldásával

Exam topics/questions

Nincs vizsga

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Radó János