Fizika-biofizika 1. - gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-Z1G-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A kurzus célja a Fizika-Biofizika 1 tárgy ismereteinek elmélyítése gyakorlati foglalkozásokon keresztül

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés és munkavédelmi oktatás
 • 2. Bevezetés és munkavédelmi oktatás
 • 3. Egyenáramú mérések
 • 4. Egyenáramú mérések
 • 5. Váltóáramú mérések
 • 6. Váltóáramú mérések
 • 7. Elektromos vezetőképesség. Refrakometria
 • 8. Elektromos vezetőképesség. Refrakometria
 • 9. Színképvizsgálat
 • 10. Színképvizsgálat
 • 11. Polarimetria
 • 12. Polarimetria
 • 13. Folyadékok viszkozitása
 • 14. Folyadékok viszkozitása
 • 15. Felületi feszültség
 • 16. Felületi feszültség
 • 17. Fajlagos felület. Duzzadás
 • 18. Fajlagos felület. Duzzadás
 • 19. Centrifugálás
 • 20. Centrifugálás
 • 21. Elektroforézis
 • 22. Elektroforézis
 • 23. Pótmérés
 • 24. Pótmérés
 • 25. Pótmérés
 • 26. Pótmérés
 • 27. Pótmérés
 • 28. Pótmérés

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Biofizika Gyakorlatok, PTE ÁOK, 2020

Saját oktatási anyag

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10 valamint a tárgy Teams csoportja

Jegyzet

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók minden gyakorlat előtt rövid beugrót írnak az aznapi gyakorlat anyagából. Két sikertelen beugrót követően minden további sikertelen beugró hiányzásnak minősül. A félév végén szóbeli vizsgára kerül sor. Az itt szerzett jegy lesz a tárgyból szerzett érdemjegy.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzás esetén maximum két gyakorlat pótlására adunk lehetőséget a félév végén.

Vizsgakérdések

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Grama László
 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Kapronczai Róbert