Biofizika 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 56 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-BF1-T
 • 4 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Tematika

A tantárgy célja bemutatni a biológiai rendszerek felépítésének és működésének fizikai alapjait. Az előadások témakörei atom és magfizika, termodinamika, transzportfolyamatok, molekuláris és szupramolekuláris rendszerek, bioelektromos jelenségek és biológiai mozgás.

Előadások

 • 1. Bevezető - Dr. Lukács András Szilárd
 • 2. A fény mint hullám. Elektromágneses hullámok - Dr. Grama László
 • 3. A kvantumfizika alapjai - Dr. Grama László
 • 4. Az atom szerkezete - Dr. Grama László
 • 5. A kvantumszámok értelmezése. Spin - Dr. Grama László
 • 6. A lézer - Dr. Lukács András Szilárd
 • 7. Röntgensugárzás - Dr. Grama László
 • 8. Röntgendiffrakció - Dr. Grama László
 • 9. Az atommag szerkezete - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 10. Radioaktivitás - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 11. Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 12. Sugárzások biológiai hatása - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 13. Diffúzió, ozmózis - Dr. Bugyi Beáta
 • 14. Folyadékáramlás - Dr. Bugyi Beáta
 • 15. Gáztörvények. A víz fázisállapotai - Dr. Lukács András Szilárd
 • 16. A termodinamika I. főtétele. Hőkapacitás, entalpia - Dr. Lukács András Szilárd
 • 17. Carnot ciklus. Az entrópia klasszikus és statisztikus értelmezése - Dr. Lukács András Szilárd
 • 18. Spontán folyamatok, Gibbs szabadentalpia - Dr. Lukács András Szilárd
 • 19. Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 20. Vérkeringés. A szív munkája - Dr. Kengyel András Miklós
 • 21. Membránszerkezet. Nyugalmi membránpotenciál - Dr. Talián Csaba Gábor
 • 22. Érzékszervi receptorok. Akciós potenciál - Dr. Talián Csaba Gábor
 • 23. Látás - Dr. Grama László
 • 24. Hallás - Dr. Grama László
 • 25. A szövetek mechanikai tulajdonságai - Dr. Bugyi Beáta
 • 26. A molekuláris mozgás mechanizmusai: motorfehérjék, citoszkeletális polimerek - Dr. Bugyi Beáta
 • 27. Az izomműködés molekuláris mechanizmusai - Dr. Bugyi Beáta
 • 28. Az izom mechanikai tulajdonságai - Dr. Bugyi Beáta

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 2. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 3. Egyenáramú mérések
 • 4. Egyenáramú mérések
 • 5. Váltóáramú mérések
 • 6. Váltóáramú mérések
 • 7. Elektroforézis és elektromos vezetőképesség
 • 8. Elektroforézis és elektromos vezetőképesség
 • 9. Elektrokardiográfia
 • 10. Elektrokardiográfia
 • 11. Hőmérsékletmérés
 • 12. Hőmérsékletmérés
 • 13. Atomok színképe
 • 14. Atomok színképe
 • 15. Makromolekulák abszorpciós színképe
 • 16. Makromolekulák abszorpciós színképe
 • 17. Makromolekulák emissziós színképe
 • 18. Makromolekulák emissziós színképe
 • 19. Folyadékáramlás és vérnyomásmérés
 • 20. Folyadékáramlás és vérnyomásmérés
 • 21. Folyadékok viszkozitása és felületi feszültség
 • 22. Folyadékok viszkozitása és felületi feszültség
 • 23. Pótmérés, szeminárium
 • 24. Pótmérés, szeminárium
 • 25. Gyakorlatos ZH
 • 26. Gyakorlatos ZH
 • 27. Pótmérés, szeminárium
 • 28. Pótmérés, szeminárium

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Elérhetőek a tantárgy PotePedia felületén.

Jegyzet

Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs

Ajánlott irodalom

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Egy gyakorlati ZH, amely mentességet adhat a vizsgán a gyakorlati vizsgarész alól.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az elmulasztott gyakorlatok pótlására pótgyakorlatokat biztosítunk. A hallgatók csak saját csoportjuk gyakorlatán pótolhatnak, egy pótgyakorlat során csak egy gyakorlat pótolható.

Vizsgakérdések

Elérhetőek a tantárgy Teams, Moodle vagy PotePedia felületén.

Vizsgáztatók

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Grama László
 • Dr. Hild Gábor
 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Nyitrai Miklós
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Talián Csaba Gábor

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Czimbalek Lívia Mária
 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Bukovics Péter
 • Dr. Gaszler Péter
 • Dr. Grama László
 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • Dr. Talián Csaba Gábor
 • Halász Henriett
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Madarász Tamás
 • Pécsi Ildikó
 • Szajkóné Longauer Beáta
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • Ujfalusi-Pozsonyi Kinga