Biomathematics 2 - Practice

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OPA-B2G-T
 • 2 kredit
 • Pharmacy
 • Basic modul
 • spring
Előfeltétel:

OPA-B1E-T completed

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

Basic terms and concepts of statistics and their use in solving physical, chemical and biological problems. handling and computer use. The main topics included: descriptive and inferential statistics, exploring data by graphical and numerical means, basic methods for statistical inference.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Descriptive statistics 1: data, description of data
 • 2. Descriptive statistics 1: data, description of data
 • 3. Descriptive statistics 2: data presentation, graphs, charts
 • 4. Descriptive statistics 2: data presentation, graphs, charts
 • 5. Probability, probability distributions, discrete random variables (binomial distribution)
 • 6. Probability, probability distributions, discrete random variables (binomial distribution)
 • 7. Probability, probability distributions, continuous random variable (normal, standard normal distribution)
 • 8. Probability, probability distributions, continuous random variable (normal, standard normal distribution)
 • 9. Hypothesis testing
 • 10. Hypothesis testing
 • 11. Z test
 • 12. Z test
 • 13. Revision 1, midterm test
 • 14. Revision 1, midterm test
 • 15. T test
 • 16. T test
 • 17. F test, ANOVA
 • 18. F test, ANOVA
 • 19. Nonparametric tests
 • 20. Nonparametric tests
 • 21. Correlation analysis
 • 22. Correlation analysis
 • 23. Regression analysis
 • 24. Regression analysis
 • 25. Statistical software, programs
 • 26. Statistical software, programs
 • 27. Revision 2, end semester test
 • 28. Revision 2, end semester test

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Homepage of the Department of Biophysics:
https://aok.pte.hu/en/egyseg/10/oktatasi-anyagok

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 15 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

Two written tests are scheduled during the semester covering the topics/calculations/etc discussed during the seminars. The expected dates: 7th week, 14th week. The practical grade is the average of the two grades obtained for the tests.

Grading policy:
< 60% fail (1)
60 – 69% satisfactory (2)
70 – 79% average (3)
80 – 89% good (4)
> 90% excellent (5)

To pass, at least 60% has to be reached at each test.

Two retake tests will be scheduled in the exam period. The exact dates will be announced later.

The prerequisite for registering for the theory exam (also for the acceptance of the recommended theory grade) is the passing of the practical test and getting practical grade (> 2).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Maximum 3 absences are allowed. The opportunity to make up for absence is not provided.

Vizsgakérdések

Topics of the exam questions:
Descriptive statistics; describing data, generating and evaluating data display
Probability, random variable, probability distributions
Principles of hypothesis testing
Parametric and nonparametric tests
Correlation and regression analysis

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Bukovics Péter
 • Dr. Gaszler Péter
 • Dr. Visegrády Balázs
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Kilián Balázsné Raics Katalin
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • Zalai Zsófia