Az izomműködés molekuláris alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-IZM-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

Az izom szerkezete fény, fáziskontraszt, polarizációs és elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján. Nyugvó és aktív izom rugalmas tulajdonságai, az izomkontrakciók típusai, erőkifejtés-izomhossz kapcsolata. Az izom munkavégzése, hőtermelése, az izomműködés hatásfoka, termoelasztikus viselkedése. Mechanikai és szerkezeti vizsgálatok alapján javasolt izommodellek. Bioelektromos jelenségek, az ingerület és kontrakció kapcsolata. Az izomműködés energetikája, izomfehérjék, aktin és miozin szerkezete, a sliding modell részletes elemzése. Energetikai és spektroszkópiai vizsgálatok az izomműködés molekuláris dinamikai történéseinek és azok termodinamikai hátterének felderítésére.

Előadások

 • 1. Az izom összetétele. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 2. Az izom típusok. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 3. Az izom szerkezete fény, fáziskontraszt, polarizációs mikroszkópia alapján. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 4. Az izom szerkezete ELMI alapján. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 5. Az izomkontrakció típusai. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 6. A passzív és aktív izom elasztikus tulajdonsága. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 7. Az izomerőkifejtés izomhossz kapcsolata, Hill egyenlet. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 8. Az izom munkavégzése, hőtermelése, az izomműködés hatásfoka. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 9. Az izom termoelasztikus viselkedése. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 10. Mechanikai és szerkezeti vizsgálatok alapján javasolt izommodellek. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 11. Az izomműködés biokémiai és energetikai alapjai - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 12. Bioelektromos jelenségek. Akciós potenciál. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 13. Nernst egyenlet, G-H-K egyenlet. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 14. Voltage és patch-damp technikák ismertetése. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 15. Ingerlés-kontrakció csatolás. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 16. Az izomfehérjék, aktin és miozin, aktomiozin komplex- szerkezete - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 17. A sliding modell értelmezése röntgendiffrakciós eredmények alapján. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 18. Az izomkontrakció molekuláris dinamikai vizsgálata (EPR). - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 19. Az izom a sport és rehabilitáció oldaláról. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 20. A differenciál pásztázó kalorimetria elve. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 21. Az izommGködés termodinamikai háttere. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 22. Izmok és emelők működése a mozgás során. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 23. Írásbeli teszt - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 24. Írásbeli teszt - Dr. Lőrinczy Dénes

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Biofizika medikusok részére c. tankönyv

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Internet.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A 12. héten záró vizsga (teszt), javítás a félév végéig egyeztetés alapján.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egynél több hiányzás esetén (maximum három hiányzásig, amelyben nem lehet a konzultáció és a teszt) a kurzusvezető által megadott szempontok szerint felkészül és beszámol a mulasztott témá(k)ból.

Vizsgakérdések

Gyakorlatilag az előadásjegyzék

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói