Képalkotó módszerek fizikai alapjai és orvosi alkalmazásuk

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-KEF-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

Fény és elektronmikroszkóp felépítése, működése, felbontása. Röntgenkészülék felépítése, a röntgensugárzás előállítása, spektruma, anyaggal való kölcsönhatása. A röntgen kép keletkezése, kontraszt, szummáció. A CT működési elve, sík és térbeli képalkotása, felbontása. Alkalmazási korlátok. Mágneses rezonancia képalkotás elve, TR, TE, T1, T2 értelmezése, egymással való kapcsolatuk. Ultrahangos képalkotás. Valamennyi képalkotó eljáráshoz a lehetőségekhez képest képi bemutatás is lesz.

Előadások

 • 1. A fény. Ferma elv. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 2. Az optika alapjai, interferencia, diffrakció. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 3. Fényképezőgép, a szem mint optikai eszköz, rendellenességei. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 4. Fénymikroszkóp, Abbe-elv. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 5. Fáziskontraszt és polarizációs mikroszkóp. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 6. Sztereomikroszkóp. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 7. Elektronmikroszkóp felépítése, fajtái, működésük, felbontásuk. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 8. Lézercsipesz. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 9. Atomerő mikroszkóp. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 10. Fluoreszcencia mikroszkóp. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 11. Ultramikroszkóp. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 12. Röntgenkészülék felépítése, a rtg sugárzás jellemzői. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 13. Röntgen spektrum, anyaggal való kölcsönhatása. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 14. Röntgen képalkotás, szummáció, kontraszt, képerősítés. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 15. CT, két és háromdimenziós képalkotás, felbontás. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 16. PET, gamma-kamera. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 17. Szcintigráfia. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 18. A magmágneses rezonancia (NMR) elve. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 19. A mágneses képalkotás elve (MRI), alkalmazási korlátai. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 20. TR, TE, T1 és T2 értelmezése, a köztük lévő kapcsolat. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 21. Az ultrahang, orvosi és biológiai hatásai. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 22. Ultrahang képalkotás. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 23. Írásbeli teszt. - Dr. Lőrinczy Dénes
 • 24. Írásbeli teszt. - Dr. Lőrinczy Dénes

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A kurzus elején kerül kihirdetésre a PTE ÁOK, TTK és a Biofizikai Intézet könyvtári lehetőségei szerint. Állandó forrás az Internetes barangolás.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Egynél több hiányzás esetén (maximum három hiányzásig, amelyben nem lehet a konzultáció és a teszt) a kurzusvezető által megadott szempontok szerint felkészül és beszámol a mulasztott témá(k)ból. Háromnál több hiányzás esetén nem vizsgázhat, a kurzus elvégzése nincs elismerve.

Félévközi ellenőrzések

A teszt elmulasztását szóbeli vizsgával pótolhatja közös egyeztetés alapján.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Önállóelőadást állít össze a mulasztott témából.

Vizsgakérdések

Írásbeli teszt.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói