Modern biofizikai kutatási módszerek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 0 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-MBK-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-Z2E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

A tantárgy célja az élettudományi és orvosbiológiai kutatásokban használt fizikai és biofizikai alapú kutatási módszerek bemutatása. A gyakorlatok során a hallgatók közelről megismerkedhetnek a módszerekkel és személyes tapasztalatot szerezhetnek a műszerek használatában.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

http://biofizika.aok.pte.hu

Jegyzet

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest 2006

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

Megtalálhatók a Biofizikai Intézet honlapján (http://biofizika.aok.pte.hu)

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Czimbalek Lívia Mária
 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Hild Gábor
 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Dr. Szütsné Tóth Mónika Ágnes
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • Dr. Talián Csaba Gábor
 • Dr. Ujfalusi Zoltán
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Szeiliné Dr. Türmer Katalin Erzsébet