Evolutionary-developmental Biology of Clinically Relevant Cytoskeletal and Muscle Proteins

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OSF-SFI-T
 • 1 kredit
 • Dentistry
 • Optional modul
 • autumn
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 40 fő

Campus kurzusként elérhető 40 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

Since the second part of 20th century many publications interested in a novel issue, that all biologically relevant questions should be answered if we consider as a stage of a developmental process (Richardson et al. 2002, Hall, B. K. 2003, Held et al. 2014). Means the begining of a new science the Evolutionary-Developmental Biology (EVO-DEVO) recently the most developping part of Biology, involves all modern innovations and methods to study genetical, epigenetical regulations and system based thinking about the varieties of gene and cell functions. The aim of this course to introduce the EVO-DEVO to medical students by the description of cytoskeleton and muscular system development and their clinical relevance. Can be a help to extend the perspective and problem solving skills of medical students in their studies and routine. The evolutionary plasticity of stages in different phylogenetical development and their clinically interesting motional and cytoskeletal role will be reviewed during this course.

Előadások

 • 1. Introduction - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 2. Evolution - Dr. Hoffmann Gyula
 • 3. Phylogenetic models - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 4. Motion and skeletal system of viruses - Szeiliné Dr. Türmer Katalin Erzsébet
 • 5. Prokaryotic cytoskeletal system I. - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 6. Prokaryotic cytoskeletal system II. - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 7. Prokaryotic cytoskeletal system III. - Szajkóné Longauer Beáta
 • 8. Eukaryotic cytoskeletal system I. - Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • 9. Eukaryotic cytoskeletal system II. - Szeiliné Dr. Türmer Katalin Erzsébet
 • 10. Eukaryotic cytoskeletal system III. - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 11. Eukaryotic cytoskeletal system IV. - Szajkóné Longauer Beáta
 • 12. Exam - Dr. Szatmári Dávid Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

The slides from the lectures we will provide to students on the 11th week.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Fejlődésbiológia II. - Epigenetika és fejlődési mintázatképzés (Kronosz Kiadó)
Dr. Hoffmann Gyula - Rauch Tibor - Varga Máté

Richard Dawkins: The Selfish Gene

Evolutionary Developmental Biology. 2nd ed . Hall Brian K. Chapman & Hall, London, 1998. 491 pp. , illus. $ 280.00 (ISBN 0-412-78580-3 cloth ).

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 25 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

The grade is based on the written test on 12th week, can participate if the number of absences are less then 25%. Students will set in three groups A, B, C and all groups will briefly describe different topics from the list.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

No need make up classes. In case of more than 25 % absences students need to register up this course again.

Vizsgakérdések

1. Evolutionary thinking, models, pattern formation, bodyplan, brief description
2. Virus, prokaryotes, eukaryotes phylogenetic models, living and nonliving materials, brief description
3. Capsid proteins, selection and plasticity of shape and motion, diseases and zoonosis, brief description
4. Development of bacterial cytoskeletal system, brief description
5. Development of Archaea cytoskeletal system, brief description
6. Pathogenity, resistence, genetical plasticity, quorum sensing, brief description
7. Development of Protozoas motion and cytoskeletal system, parasitology, brief description
8. Development of Plants and Fungi motion and cytoskeletal system, toxicology, brief description
9. Development of Human and Animalia cytoskeletal system, recapitulating diseases, brief description
10. Development of Human and Animalia muscle system, malfunction of muscle genes, brief description

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói