Biomatematika 1. - gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGA-B1G-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 24 fő

Tematika

A matematikai analízis alapfogalmainak és módszereinek megismertetése, ezek alkalmazási lehetőségének bemutatása matematikai, fizikai, kémiai és biológiai feladatok megoldásában.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés
 • 2. Bevezetés
 • 3. A differenciálhányados
 • 4. A differenciálhányados
 • 5. Deriválási szabályok. Magasabbrendű deriváltak
 • 6. Deriválási szabályok. Magasabbrendű deriváltak
 • 7. A deriváltak alkalmazásai
 • 8. A deriváltak alkalmazásai
 • 9. Függvények elemzése deriváltakkal
 • 10. Függvények elemzése deriváltakkal
 • 11. Parciális deriváltak
 • 12. Parciális deriváltak
 • 13. Parciális deriváltak alkalmazásai
 • 14. Parciális deriváltak alkalmazásai
 • 15. Első tesztírás
 • 16. Első tesztírás
 • 17. A határozott integrál. Integrálási módszerek
 • 18. A határozott integrál. Integrálási módszerek
 • 19. Az integrálszámítás alkalmazásai
 • 20. Az integrálszámítás alkalmazásai
 • 21. Differenciálegyenletek és alkalmazásaik
 • 22. Differenciálegyenletek és alkalmazásaik
 • 23. Reakciókinetika leírása differenciálegyenletekkel
 • 24. Reakciókinetika leírása differenciálegyenletekkel
 • 25. Második tesztírás
 • 26. Második tesztírás
 • 27. Összefoglalás, konzultáció
 • 28. Összefoglalás, konzultáció

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Elérhetőek a tantárgy Teams, Moodle vagy PotePedia felületén.

Jegyzet

Belágyi József, Mátyus László, Nyitrai Miklós: Matematika - egyetemi jegyzet
Hajdu Péter, Grama László: Válogatott feladatok matematikából - egyetemi példatár

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Tesztírás a szorgalmi időszak 8. és 13. hetében a differenciálszámítás, illetve az integrálszámítás és a differenciálegyenletek témaköréből.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

Elérhetőek a tantárgy Teams, Moodle vagy PotePedia felületén.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Grama László
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Kilián Balázsné Raics Katalin
 • Madarász Tamás
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet