Fizika-biofizika 2. - elmélet

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-Z2E-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-Z1E-T teljesített , OGO-Z2G-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A tárgy célja a gyógyszerész hallgatók haladó fizikai ismereteinek a bővítése. A kurzus során a hallgatók elsajátítják a további tanulmányaikhoz szükséges kvantummechanikai, spektroszkópiai ismereteket. A kurzus során olyan módszerekkel ismerkedhetnek meg, mint az infravörös és Raman-spektroszkópia, NMR, EPR, DSC valamint az orvosi diagnosztikai módszerek alapjai.
Azon hallgatók számára, akik nem fizika tárgyból tettek emelt szintű érettségit ajánljuk a Gyógyszerész Biofizika Szemináriumok párhuzamos felvételét.

Előadások

 • 1. Elektromágneses hullámok (ismétlés). - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 2. Huygens-Fresnel elv. Interferencia, diffrakció. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 3. Radioaktivitás és a radioaktiv sugárzás stípusai. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 4. A radioaktiv sugárzás dózisai. A radioaktív sugárzások biológiai hatása. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 5. Molekuláris orbitálok - Dr. Lukács András Szilárd
 • 6. Abszorpciós spektroszkópia - Dr. Lukács András Szilárd
 • 7. A spektroszkópia alapjai - Dr. Lukács András Szilárd
 • 8. UV/VIS spektroszkópia - Dr. Lukács András Szilárd
 • 9. Jablonski diagram - Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • 10. A fluoreszcencia alapjai - Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • 11. A fluoreszcencia spektroszkópia eszközei - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 12. A fluoreszcencia spektroszkópia alkalmazásai - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 13. A lézerműködés elmélete - Dr. Lukács András Szilárd
 • 14. A lézerek alkalmazása - Dr. Lukács András Szilárd
 • 15. A rezgési spektroszkópia elméleti alapjai - Dr. Lukács András Szilárd
 • 16. A Raman-spektroszkópia alapjai - Dr. Lukács András Szilárd
 • 17. A Raman-spektroszkópia alkalmazásai - Dr. Lukács András Szilárd
 • 18. Kalorimetria (ismétlés) - Pécsi Ildikó
 • 19. DSC - Pécsi Ildikó
 • 20. Spin. Zeeman effektus. Stern-Gerlach kísérlet - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 21. ESR - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 22. NMR spektroszkópia - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 23. Diagnosztikai módszerek - Dr. Kengyel András Miklós
 • 24. MRI. PET - Dr. Kengyel András Miklós
 • 25. Reakciókinetika (bevezetés) - Dr. Kengyel András Miklós
 • 26. Villanófény fotolízis. Stopped-flow - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 27. Bevezetés a mikroszkópiába - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 28. Mikroszkópiai módszerek - Dr. Szabó-Meleg Edina

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Damjanovich, Fidy, Szőllössi: Orvosi Biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Saját oktatási anyag

Jegyzet

A kurzusra készített sillabusz a http://biofizika.aok.pte.hu honlapon található meg.

Ajánlott irodalom

P.W. Atkins: Fizikai-Kémia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók minden gyakorlat előtt rövid beugrót írnak az aznapi gyakorlat anyagából. Két sikertelen beugrót követően minden további sikertelen beugró hiányzásnak minősül.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Azon hallgatók számára, akik igazoltan hiányoznak a zárthelyikről a félév végén biztosítunk pótlási lehetőséget.

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10

Vizsgáztatók

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Grama László
 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz