Fogorvosi biofizika 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-BZ1-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A tantárgy célja bemutatni a biológiai rendszerek felépítésének és működésének, valamint a diagnosztikai és terápiás módszereknek a fizikai alapjait, különös tekintettel azok fogorvosi vonatkozásaira. Az előadások témakörei mechanika, elektromosságtan, termodinamika.

Előadások

 • 1. A fizika jelentősége a fogorvostudományban - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 2. Mechanika I: Alapfogalmak - Dr. Bugyi Beáta
 • 3. Mechanika II: Statika - Dr. Bugyi Beáta
 • 4. Mechanika III: Rezgések, hullámok, vibráció - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 5. Hang, ultrahang - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 6. Mechanika IV. Hidrosztatika és hidrodinamika - Karádi Kristóf Kálmán
 • 7. Mechanika V. Szilárd anyagok mechanikája - Karádi Kristóf Kálmán
 • 8. Anyagtan: fémek, kerámiák, polimerek, kompozitok fontosabb fizikai jellemzői - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 9. Elektromosságtan I: Egyenáram - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 10. Elektromosságtan II: Váltóáram - Dr. Talián Csaba Gábor
 • 11. Membránpotenciál, akciós potenciál, érzékszervi receptorok - Madarász Tamás
 • 12. Termodinamika I. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 13. Termodinamika II. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 14. Diffúzió, ozmózis - Halász Henriett

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 2. Matematikai és laborismereti alapok
 • 3. Mechanika I.
 • 4. Mechanika II.
 • 5. Spektroszkópia
 • 6. Viszkozitás
 • 7. Egyenáramú mérések
 • 8. Váltóáramú mérések
 • 9. Vezetőképesség mérés
 • 10. Termodinamika
 • 11. Folyadékáramlás
 • 12. Pótlás, konzultáció
 • 13. Pótlás, konzultáció
 • 14. Pótlás, konzultáció

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012.
Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006.
Biofizikai gyakorlatok egyetemi jegyzet, PTE ÁOK, Pécs

Saját oktatási anyag

Oktatási anyagok a Potepedia (https://potepedia.aok.pte.hu) és az MS Teams (office.com) felületén érhetőek el.

Jegyzet

Saját előadás órai jegyzet. Biofizikai gyakorlatok egyetemi jegyzet.

Ajánlott irodalom

A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1997
Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába. JATEPress, Szeged, 1998

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév során a hallgatók dolgozatot írnak vagy gyakorlatos vizsgát tehetnek, amelynek eredménye alapján mentességet kaphatnak a kollokvium adott részei alól.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása megbeszélés alapján. A gyakorlatokról maximum 2 hiányzás megengedett.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések megtalálhatók a Potepedia, illetve az MS Teams felületén.

Vizsgáztatók

 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Telek Elek

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Szütsné Tóth Mónika Ágnes
 • Szajkóné Longauer Beáta
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • Varnyuné Dr. Kis-Bicskei Nikolett
 • Zalai Zsófia