Biophysical Basics of Diagnostic and Therapeutic Methods

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OXF-DMB-h-T
 • 2 kredit
 • General Medicine
 • Optional modul
 • spring
Előfeltétel:

ODA-BI2-T completed , ODA-EL2-T completed

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 10 fő

Tematika

During the course the students get acquainted with the physical basics of the modern medical diagnostic and therapic methods, from a clinical approach. The aim of the course is to underlie or supplement the clinical knowledge with necessary information. During the seminars, wherever possible, practical demonstrations will also be held.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction
 • 2. Classification of the diagnostic methods
 • 3. Radioactive isotopes. Biological effects of ionizing radiations. Radioprotection
 • 4. Isotope therapy (Brachytherapy), radiotherapy
 • 5. Absorption photometry
 • 6. Fluorescence spectroscopy
 • 7. X-ray radiation: production, detection, absorption. Operation of the diagnostic X-ray instrument. Interpret X-ray image
 • 8. Computed tomography. Manipulation of CT-image (windowing, 3D reconstruction, virtual endoscopy)
 • 9. Isotope diagnostics: Gamma camera, SPECT
 • 10. Isotope diagnostics: Positron emission tomography (PET)
 • 11. LASER: features, absorption, effects on biological tissues
 • 12. LASER: dermatological, ophtalmological, surgical applications. Photodynamic therapy
 • 13. Ultrasound: production and physical features
 • 14. Ultrasound: diagnostic and therapeutic applications
 • 15. Basics of flow cytometry and cell sorting
 • 16. Diagnostic applications of flow cytometry
 • 17. Physical basics of magnetic resonance applications. NMR
 • 18. Magnetic resonance imaging (MRI)
 • 19. Measurements on an educational X-ray instrument
 • 20. Measurements on an educational X-ray instrument
 • 21. Computed tomography measurements on an educational CT instrument
 • 22. Computed tomography measurements on an educational CT instrument
 • 23. Test
 • 24. Test

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Kane, S.A. Introduction to Physics in Modern Medicine, Taylor&Francis, London, 2003
Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (eds.): Medical Biophysics, Medicina, Budapest, 2008

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 25 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Hild Gábor
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Telek Elek
 • Dr. Ujfalusi Zoltán