Klinikailag fontos sejtváz és izomfehérjék evolúciós-fejlődésbiológiája

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-SFI-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 40 fő

Campus kurzusként elérhető 40 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

A XX. század második fele óta, egyre több publikáció foglalkozik egy újszerű kérdéskörrel, miszerint minden biológiailag releváns problémát úgy érdemes vizsgálni, hogy egy fejlődési sor egyik állomásaként kezeljük (Richardson et al. 2002, Hall, B. K. 2003, Held et al. 2014). Létrejött az evolúciós-fejlődésbiológia (EVO-DEVO) tudománya, napjaink legdinamikusabban fejlődő területe a biológiának, magában foglalja a modern módszerek nyújtotta lehetőséget arra, hogy genetikai és epigenetikai szabályzó-rendszereket ismerjünk meg és rendszerszerűen gondolkodjuk a gének és sejtműködések variabilitásáról. A tárgy célja bevezetni a orvostanhallgatókat az EVO-DEVO tudomány részleteibe a citoszekeltális rendszer és mozgásszervrendszer fejlődési sorainak bemutatásán keresztül, klinikai relevanciájukkal. Ezen a módon segítve a hallgatók széles spektrumú gondolkodását és probléma kezelését tanulmányaik és karrierjük során. A kurzus során áttekintjük a különböző törzsfejlődési állomások evolúciós változatosságát és áttekintjük azok klinikailag fontos mozgás és sejtváz rendszerének szerepét.

Előadások

 • 1. Bevezető - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 2. Evolúció - Dr. Hoffmann Gyula
 • 3. Filogenetikai modellek - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 4. Vírusok mozgása és vázszerkezete - Szeiliné Dr. Türmer Katalin Erzsébet
 • 5. Prokarióták citoszkeletális rendszere I. - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 6. Prokarióták citoszkeletális rendszere II. - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 7. Prokarióták citoszkeletális rendszere III. - Szajkóné Longauer Beáta
 • 8. Eukarióták citoszkeletális rendszere I. - Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • 9. Eukarióták citoszkeletális rendszere II. - Szeiliné Dr. Türmer Katalin Erzsébet
 • 10. Eukarióták citoszkeletális rendszere III. - Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • 11. Eukarióták citoszkeletális rendszere IV. - Szajkóné Longauer Beáta
 • 12. Vizsga - Dr. Szatmári Dávid Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyagát a 11. héten elérhetővé tesszük.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Fejlődésbiológia II. - Epigenetika és fejlődési mintázatképzés (Kronosz Kiadó)
Dr. Hoffmann Gyula - Rauch Tibor - Varga Máté

Richard Dawkins: The Selfish Gene

Evolutionary Developmental Biology. 2nd ed . Hall Brian K. Chapman & Hall, London, 1998. 491 pp. , illus. $ 280.00 (ISBN 0-412-78580-3 cloth ).

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A 12. héten tartott írásbeli vizsga alapján adunk osztályzatot, azon hallgatóknak, akik az órák 75 %-án részt vettek. A hallgatókat A, B, C csoportra osztjuk és mindegyik csoportnak a tételek közül egyet kell kifejtenie.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus tematikája szerint haladva nem szükséges pótórák beiktatása. Ha a kurzus jelentős hányadában hiányzik a hallgató, akkor újra fel kellene venni a tárgyat.

Vizsgakérdések

1. Evolúciós gondolkodásmód, modellek, mintázat képzés, testterv összefoglaló jellemzése
2. Vírusok, prokarióták, eukarióták filogenetikai modelljei, élő és élettelen anyag dilemma jellemzése
3. Kapszid fehérjék áttekintés, alak és mozgás szelekciója plasztikussága, betegségek, zoonózis jellemzése
4. Baktréiumok citoszkeletális fehérjéinek fejlődése, összefogalaló jellemzése
5. Archea-k citoszkeletális fehérjéinek fejlődése, összefogalaló jellemzése
6. Bakteriális pathogenitás, rezisztencia, genetikai plasztikusság, quorum sensing, összefogalaló jellemzése
7. Protozoák mozgás és sejtváz fejlődése, parazitológia, összefogalaló jellemzése
8. Növények és gombák mozgás és sejtváz fejlődése, toxikológiai jelentősége, összefogalaló jellemzése
9. Állatok és ember citoszkeletális fehérjéinek fejlődése, rekapitulációs betegségek, összefogalaló jellemzése
10. Állatok és ember mozgásszervrendszerének fejlődése, izomfehérjék genetikai hibái, összefogalaló jellemzése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói