Biophysikalisches Seminar 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: ODE-BO2-T
 • 1 kredit
 • Allgemeine Humanmedizin
 • Elektives Modul modul
 • SS
Előfeltétel:

ODA-BI2-T parallel

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 40 fő

Tematika

Das Ziel des Faches ist die Besprechung und Erklärung des Stoffes der biophysikalischen Vorlesungen. Die Studenten in kleiner Gruppe arbeiten können, deshalb haben sie die Möglichkeit um direkten Fragen zu stellen. Durch interessanten Beispiele und zahlreichen rechnerischen Aufgaben können die Studenten die Zusammenhangen des Stoffes detalierter verstehen.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Absorptionsphotometrie, Begriff der Lumineszenz
 • 2. Fluoreszenzspektroskopie
 • 3. Einführung in die diagnostiche Anwendungen der Spektroskopie
 • 4. IR und Raman Spektroskopie
 • 5. NMR, MRT
 • 6. Mikroskopie
 • 7. Röntgendiagnostik und CT
 • 8. Gammakamera, SPECT, PET
 • 9. Ultraschall und Durchflusszytometrie
 • 10. Sedimentation und Elektrophorese
 • 11. Massenspektrometrie
 • 12. Testat

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Stoffe sind hochgeladen auf Potepedia. https://potepedia.coursegarden.com/

Jegyzet

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (Lekt.): Medizinische Biophysik, Medicina Verlag, Budapest, 2006

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Bis maximal 15% Abwesenheit erlaubt

Félévközi ellenőrzések

Es gibt kein Testat während des Semesters.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Keine Möglichkeit.

Vizsgakérdések

Die sind hochgeladen auf Potepedia. https://potepedia.coursegarden.com/

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Huber Tamás
 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Dr. Kengyel András Miklós
 • Dr. Talián Csaba Gábor