Számítógépes táblázatkezelés, adatanalízis az orvosi, fogorvosi és gyógyszerész gyakorlati képzésben

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-ADA-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A fakultatív kurzus keretein belül a hallgatók elsajátítják a képzésük alatt főként gyakorlataik során alkalmazandó, jegyzőkönyvkészítéshez használt alapismereteket. A kurzus célja elsősorban a táblázatkezelő alkalmazás(ok), főként a Microsoft Excel használatának megismerése az alapoktól egészen a matematikai, statisztikai függvények táblázatkezelővel történő kivitelezéséig is. Ezen ismereteket a hallgatók későbbi tanulmányaik, illetve munkájuk során (pl. kutatási irányvonal, orvosi és gyógyszerész gyakorlat, PhD hallgatóként stb.) is kamatoztathatják.
Kurzusra jelentkezés feltétele: Felhasználói alapszintű Windows- és számítógépkezelés, középiskolai szintű matematikai ismeretek.

Előadások

 • 1. Bevezetés: mátrix alapú adathalmazt kezelő rendszerek, táblázatkezelők. Microsoft Excel és verzióinak megértése. Excel alapok. Cellák, sorok és oszlopok fogalma, kezelése, szűrése. - Zalai Zsófia
 • 2. Adatbevitel, adatgyűjtés, adatok módosítása. Cellák adattípusa. Összefűzés, adattranszformálás. Cellastílusok. Adatok importálása. Adatok struktúrája az Excelben. Tartalom és forma: formázás. Alapvető billentyűparancsok alkalmazása. Gyorsbillentyűk. Egyéb formázási lehetőségek, beszúrás. - Zalai Zsófia
 • 3. Diagramok. Grafikonok típusai. Az analízis célja és a megfelelő diagramtípus kiválasztása. - Zalai Zsófia
 • 4. Diagramok jellemzése, ábrázolásmódok. Skálázás és adatfeliratok. Diagramok formázása. Kéttengelyes és vegyes ábrázolás. - Dr. Bugyi Beáta
 • 5. Képletek és függvények. Működésük és az argumentumok. Kompatibilitás. A leghasznosabb függvények bemutatása. Dinamikus adatok. Munkafüzet, munkalap, függvények hivatkozása. Hibás függvények kezelése. Metszéspontok. - Dr. Bugyi Beáta
 • 6. Adatanalízis, modellek. Adatok integritása. A szükséges adatstruktúrák és függvények azonosítása. Modellen belüli adatok csoportosítása. - Dr. Bugyi Beáta
 • 7. Regresszió, illesztés. A leggyakoribb regressziós ábrázolás és analízis: lineáris regresszió. Lineáris trendvonal. Az egyenes egyenletének megértése és használata az Excel-ben. Példafeladat és ábrázolás. - Dr. Bukovics Péter
 • 8. Logisztikus regresszió. Az logisztikus függvény megértése és használata az Excel-ben. Példafeladat. - Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • 9. Exponenciális regresszió. Az exponenciális függvény megértése és használata az Excel-ben. Példafeladat. - Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • 10. Ismétlődő feladatok automatizálása: Makrók. Makró felvétele, szerkesztése. Néhány hasznos makró elkészítése. Kiegészítő funkciók megismerése. Linkek. Lap- és füzetvédelem. - Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • 11. Hasznos Excel tippek és trükkök. A tanultak összefoglalása. - Dr. Bukovics Péter
 • 12. Zárthelyi dolgozat / vizsga. - Dr. Bukovics Péter

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

LinkedIn: Learning Excel;
Microsoft Press: Data Analysis Fundamentals with Excel;
Udemy: Learn The 10 Most Powerful Microsoft Excel Tips and Tricks;
Udemy: Microsoft Excel - Excel from Beginner to Advanced.

Jegyzet

Opcionális: A félév elején hallgatókkal történő egyeztetés mellett a tantárgy kurzusok kétheti tömbösített megtartására is lehetőség van. Kéthetente 2 x 45 perc = 90 perc előadás, illetve 2 x 45 perc = 90 perc gyakorlat.

Ajánlott irodalom

Excel Formulas and Functions for Dummies (3rd Edition)
Statistical Analysis with Excel for Dummies

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félév végén kötelező írásbeli / számítógépes gyakorlati zárthelyi dolgozat a tantárgy utolsó hetén reguláris időben (12. hét), melynek során a hallgatók megajánlott jegyet kapnak a tantárgy teljesítésére.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Több csoport indulása esetén egy másik csoportban. Több hallgató többszöri hiányzása esetén hallgatókkal történő egyeztetés alapján egy félév során egyetlen rendkívüli (órarenden kívüli) alkalom.

Vizsgakérdések

1. Bevezetés: mátrix alapú adathalmazt kezelő rendszerek, táblázatkezelők. Microsoft Excel és verzióinak megértése. Excel alapok. Cellák, sorok és oszlopok fogalma, kezelése, szűrése.
2. Adatbevitel, adatgyűjtés, adatok módosítása. Cellák adattípusa. Összefűzés, adattranszformálás. Cellastílusok. Adatok importálása. Adatok struktúrája az Excelben. Tartalom és forma: formázás. Alapvető billentyűparancsok alkalmazása. Gyorsbillentyűk. Egyéb formázási lehetőségek, beszúrás.
3. Diagramok. Grafikonok típusai. Az analízis célja és a megfelelő diagramtípus kiválasztása.
4. Diagramok jellemzése, ábrázolásmódok. Skálázás és adatfeliratok. Diagramok formázása. Kéttengelyes és vegyes ábrázolás.
5. Képletek és függvények. Működésük és az argumentumok. Kompatibilitás. A leghasznosabb függvények bemutatása. Dinamikus adatok. Munkafüzet, munkalap, függvények hivatkozása. Hibás függvények kezelése. Metszéspontok.
6. Adatanalízis, modellek. Adatok integritása. A szükséges adatstruktúrák és függvények azonosítása. Modellen belüli adatok csoportosítása.
7. Regresszió, illesztés. A leggyakoribb regressziós ábrázolás és analízis: lineáris regresszió. Lineáris trendvonal. Az egyenes egyenletének megértése és használata az Excel-ben. Példafeladat és ábrázolás.
8. Logisztikus regresszió. Az logisztikus függvény megértése és használata az Excel-ben. Példafeladat.
9. Exponenciális regresszió. Az exponenciális függvény megértése és használata az Excel-ben. Példafeladat.
10. Ismétlődő feladatok automatizálása: Makrók. Makró felvétele, szerkesztése. Néhány hasznos makró elkészítése. Kiegészítő funkciók megismerése. Linkek. Lap- és füzetvédelem.
11. Hasznos Excel tippek és trükkök. A tanultak összefoglalása.
12. Zárthelyi dolgozat / vizsga.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Bukovics Péter
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • Zalai Zsófia