Nukleáris biofizika

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-NBF-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-BI1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 50 fő

Tematika

A kurzus a Biofizika 1. tárgy által tárgyalt magfizikai tanulmányokra épít. Célja a radioaktivitással kapcsolatos alapfogalmak elmélyítésén túl, a sugárzástípusok részletes jellemzése, a sugárzások kölcsönhatásainak mélyreható bemutatásán keresztül az egyes szervek, szervrendszerek főbb károsodásának és az akut sugárbetegség lefolyásának, valamint az embrionális hatásoknak a bemutatása, a radioaktív sugárzások mérésére alkalmas műszerek működési elvének megtárgyalása, és az alapvető a sugárvédelmi elveken kívül a főbb nukleáris balesetek okainak és következményeinek feltárása. A kurzus keretében a sugárterhelésünket okozó legfontosabb környezeti tényezők áttekintése, jellemzése, ill. a hazai és nemzetközi anomáliáinak bemutatása, emellett a radon által okozott esetleges extra beltéri terhelés okainak részletezése, és az ionizáló sugárzások orvosi alkalmazásán túlmenően, azok ipari, biztonságtechnikai és űrkutatás béli alkalmazhatóságának megismertetése is cél.

Előadások

 • 1. Bevezetés, részecskefizikai alapok - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 2. Radioaktivitás - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 3. Radioaktív sugárzások és jellemzőik, illetve kölcsönhatásaik - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 4. Természetes bomlási sorok, radioaktív egyensúlyok, izotópeffektus(ok), dúsítási módszerek, technécium reaktor működése - Madarász Tamás
 • 5. Radioaktív sugárzások mérésére alkalmas mérőműszerek - Madarász Tamás
 • 6. Sugárvédelem - Madarász Tamás
 • 7. Ionizáló sugárzások kémiai, biológiai és egészségkárosító hatásai 1. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 8. Ionizáló sugárzások kémiai, biológiai és egészségkárosító hatásai 2.; Sugárvédelmi követelmények - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 9. Hazai és nemzetközi magas dózisterheléssel járó események, nukleáris balesetek - Madarász Tamás
 • 10. Környezeti sugárvédelem - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 11. Radioaktív (és egyéb ionizáló) sugárzások alkalmazása - Madarász Tamás
 • 12. Számonkérés és konzultáció - Madarász Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadások kivonatai, amelyek feltöltésre kerülnek az MS Teams felületére.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Az ajánlott irodalom az alábbi honlapon érhető el: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/14-sugvedelem.pdf

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók tesztet írnak a kurzus utolsó hetében, amelyre jegyet kapnak, a teszt pótlására a 12. és a 13. héten biztosítunk alkalmat.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzusról 3 hiányzás megengedett, a hiányzást pótolni nem szükséges.

Vizsgakérdések

A vizsgaidőszakban nincs számonkérés.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói