Fizika-biofizika 1. - elmélet

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-Z1E-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • orvos-egészségtudomány modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-Z1G-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A tantárgy feladata a gyógyszerész képzésben szükséges fizikai ismeretek elmélyítése. A tárgy keretén belül sor kerül a termodinamika alaptörvényeinek, a metabolizmus valamint a fehérjefeltekeredés energetikájának, a membrántranszportnak valamint a kvantumfizika alapelveinek a megtárgyalására. Azoknak a hallgatóknak akik nem fizika emelt érettségit tettek ajánljuk a Gyógyszerész Biofizikai Szemináriumok tantárgy felvételét. Ez ugyanis a diákok segítségére van a tananyag elsajátításában.

Előadások

 • 1.  Introduction - Dr. Lukács András Szilárd
 • 2. Principles of thermodynamics - Dr. Lukács András Szilárd
 • 3. Kinetic theory of gases - Dr. Lukács András Szilárd
 • 4. Internal energy, work, Ist law of thermodynamics - Dr. Lukács András Szilárd
 • 5. Enthalpy: definition, calculation in the case of constant pressure - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 6. Heat capacity - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 7. Entropy: Classical and statistical interpretation of entropy - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 8. 2nd law of thermodynamics - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 9. Membrane structure - Pécsi Ildikó
 • 10. Membrane transport - Pécsi Ildikó
 • 11. Cytoskeletal system - Pécsi Ildikó
 • 12. Motor proteins - Pécsi Ildikó
 • 13. Fluid flow - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 14. Diffusion, osmosis - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 15. Energetics of metabolism - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 16. Protein structure. Thermodynamics of folding - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 17. Vision - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 18. Hearing - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 19. Oscillatory motion - Dr. Lukács András Szilárd
 • 20. Electromagnetic waves - Dr. Lukács András Szilárd
 • 21. X-ray - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 22. X-ray diffraction - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 23. Atomic models, Rutherford model, Bohr model - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 24. Photoelectric effect, Frank-Hertz experiment - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 25. Schrödinger's formula - Dr. Lukács András Szilárd
 • 26. Quantum numbers - Dr. Lukács András Szilárd
 • 27. Particle in a boksz - Dr. Lukács András Szilárd
 • 28. Molecular orbitals - Dr. Lukács András Szilárd

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Damjanovich, Fidy, Szöllősi (szerk): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Saját oktatási anyag

Az előadások ppt diái a https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10 oldalon és a tárgy Teams csoportjában találhatóak meg.

Jegyzet

Sillabusz és egyéb oktatási anyagok a https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10 oldalon

Ajánlott irodalom

P.W. Atkins: Fizikai-kémia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók minden gyakorlat előtt rövid beugrót írnak az aznapi gyakorlat anyagából. A gyakorlatos vizsgára a félév végén kerül sor. Esetleges sikertelenség esetében két pótvizsgára van lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Azok a hallgatók, akik igazoltan hiányoztak valamelyik zárthelyiről, azt egy későbbi egyeztetett időpontban megírhatják.

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10

Vizsgáztatók

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Grama László
 • Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Pécsi Ildikó

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • Dr. Talián Csaba Gábor
 • Dr. Ujfalusi Zoltán
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Pécsi Ildikó