Biomathematics 2 - Theory

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OPA-B2E-T
 • 2 kredit
 • Pharmacy
 • Natural and Social Sciences modul
 • spring
Előfeltétel:

OPA-B1E-T completed , OPA-B2G-T parallel

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

Basic terms and concepts of statistics and their use in solving physical, chemical and biological problems. handling and computer use. The main topics included: descriptive and inferential statistics, exploring data by graphical and numerical means, basic methods for statistical inference.

Előadások

 • 1. Descriptive statistics 1: data, description of data - Dr. Bugyi Beáta
 • 2. Descriptive statistics 1: data, description of data - Dr. Bugyi Beáta
 • 3. Descriptive statistics 2: data presentation, graphs, charts - Dr. Bugyi Beáta
 • 4. Descriptive statistics 2: data presentation, graphs, charts - Dr. Bugyi Beáta
 • 5. Probability, probability distributions, discrete random variables (binomial distribution) - Dr. Bugyi Beáta
 • 6. Probability, probability distributions, discrete random variables (binomial distribution) - Dr. Bugyi Beáta
 • 7. Probability, probability distributions, continuous random variable (normal, standard normal distribution) - Dr. Bugyi Beáta
 • 8. Probability, probability distributions, continuous random variable (normal, standard normal distribution) - Dr. Bugyi Beáta
 • 9. Hypothesis testing - Dr. Bugyi Beáta
 • 10. Hypothesis testing - Dr. Bugyi Beáta
 • 11. Z test - Karádi Kristóf Kálmán
 • 12. Z test - Karádi Kristóf Kálmán
 • 13. Revision 1, midterm test - Karádi Kristóf Kálmán
 • 14. Revision 1, midterm test - Karádi Kristóf Kálmán
 • 15. T test - Karádi Kristóf Kálmán
 • 16. T test - Karádi Kristóf Kálmán
 • 17. F test, ANOVA - Dr. Bukovics Péter
 • 18. F test, ANOVA - Dr. Bukovics Péter
 • 19. Nonparametric tests - Dr. Bukovics Péter
 • 20. Nonparametric tests - Dr. Bukovics Péter
 • 21. Correlation analysis - Dr. Bukovics Péter
 • 22. Correlation analysis - Dr. Bukovics Péter
 • 23. Regression analysis - Dr. Bukovics Péter
 • 24. Regression analysis - Dr. Bukovics Péter
 • 25. Statistical software, programs - Dr. Bugyi Beáta
 • 26. Statistical software, programs - Dr. Bugyi Beáta
 • 27. Revision 2, end semester test - Dr. Bukovics Péter
 • 28. Revision 2, end semester test - Dr. Bukovics Péter

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Homepage of the Department of Biophysics:
https://aok.pte.hu/en/egyseg/10/oktatasi-anyagok

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 15 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

Two written tests are scheduled during the semester covering the topics/calculations/etc discussed during the lectures. The expected dates: 7th week, 14th week. Based on the average of the two grades obtained for the tests a theory grade is recommended.

Grading policy:
< 60% fail (1)
60 – 69% satisfactory (2)
70 – 79% average (3)
80 – 89% good (4)
> 90% excellent (5)

To pass, at least 60% has to be reached at each test.
If the recommended theory grade is accepted that will be the final grade.
In other cases, the theory grade may be obtained during the exams announced in the exam period.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Maximum 3 absences are allowed. The opportunity to make up for absence is not provided.

Vizsgakérdések

The prerequisite for registering for the theory exam (also for the acceptance of the recommended theory grade) is the passing of the practical test and getting practical grade (> 2).
The theory grade is obtained based on the result of the written exam.
Grading policy:
< 60% fail (1)
60 – 69% satisfactory (2)
70 – 79% average (3)
80 – 89% good (4)
> 90% excellent (5)

Topics of the exam questions:
Descriptive statistics; describing data, generating and evaluating data display
Probability, random variable, probability distributions
Principles of hypothesis testing
Parametric and nonparametric tests
Correlation and regression analysis

Vizsgáztatók

 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Bukovics Péter
 • Dr. Visegrády Balázs
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Kilián Balázsné Raics Katalin
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet
 • Zalai Zsófia

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói