Physics-Biophysics 2 - Theory

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OPO-Z2E-T
 • 2 kredit
 • Pharmacy
 • Medical and Health Sciences modul
 • spring
Előfeltétel:

OPO-Z1E-T completed , OPO-Z2G-T parallel

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

The course addresses the foundations of physical and biophysical methods used for exploring biological systems particularly the human body, as well as those of physical diagnostic methods. The latter are discussed briefly with references made to a respective topical pre-clinical course.

Előadások

 • 1. Electromagnetic waves - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 2. Interference, diffraction of electromagnetic waves - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 3. Radioactivity - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 4. Biological effetcs of radioactivity - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 5. Molecular orbitals - Dr. Bódis Emőke
 • 6. Applications of molecular orbital theory - Dr. Bódis Emőke
 • 7. Absorption spectroscopy. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 8. Instrumentation for absorption spectroscopy. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 9. Introduction to fluorescence. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 10. Application of fluorescence - Dr. Lukács András Szilárd
 • 11. Introduction to lasers - Dr. Lukács András Szilárd
 • 12. Application of lasers - Dr. Lukács András Szilárd
 • 13. Basics of vibrational spectroscopy - Dr. Lukács András Szilárd
 • 14. Infrared spectroscopy - Dr. Lukács András Szilárd
 • 15. Basics of Raman spectroscopy - Dr. Lukács András Szilárd
 • 16. Applications of Raman spectroscopy - Dr. Lukács András Szilárd
 • 17. Calorimetry - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 18. Differential scanning calorimetry - Dr. Lukács András Szilárd
 • 19. Spin, Zeeman effect, Stern-Gerlach experiment - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 20. Intoduction to radiospectroscopy - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 21. The concept of EPR measurements. - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 22. The concept of NMR measurements - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 23. Introduction to diagnostical methods - Dr. Kengyel András Miklós
 • 24. MRI, gamma camera, SPECT, PET - Dr. Kengyel András Miklós
 • 25. Basics of reaction kinetics - Dr. Kengyel András Miklós
 • 26. Stopped flow, flash photolysis - Dr. Kengyel András Miklós
 • 27. Basics of microscopy - Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
 • 28. Microscopy methods - Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (eds.): Medical Biophysics, Medicina, Budapest, 2008

Saját oktatási anyag

Online materials on departmental website (https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10)

Jegyzet

Handouts on departmental website (https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10)

Ajánlott irodalom

P.W. Atkins and Loretta Jones: Chemical Principles

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 15 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

During the semester the student will have to write two tests on the 6th and 13th week, Based on the results those students who achieved grade 4 or 5 can keep the obtained grade as an exam grade.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Those students who missed the test due to medical reasons can write the tests at the end of the semester.

Vizsgakérdések

Can be found on the departmental website (https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10)

Vizsgáztatók

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Grama László
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Pécsi Ildikó

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói