Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Közegészségtan 6. (Munkahigiéne és foglalkozás-orvostan)

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOK-MUF-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Klinikai modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOK-REP-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

7 óra előadás + 7 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

A tárgy célja a foglalkozás-orvostan alapjainak és a munkahelyi környezetben előforduló főbb kockázati tényezőknek a bemutatása, illetve a foglalkozási betegségek megelőzési lehetőségeinek tárgyalása.
Közegészségtan 6. tantárgy befejezésekor a hallgatók szóbeli közegészségtan szigorlatot tesznek, ami az összes közegészségtani tantárgy (közegészségtan 1 - 6) anyagát felöleli.

Előadások

 • 1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat szerveződése, szintjei. Munkavédelem, munkahelyi biztonság. - Dr. Németh Katalin
 • 2. Pszichoszociális és biológiai kóroki tényezők, különös tekintettel az egészségügyi dolgozókra. Foglalkozási balesetek. - Dr. Németh Katalin
 • 3. Kémiai kóroki tényezők. - Dr. Varga Csaba
 • 4. Foglalkozási toxikológia - kémiai biztonság. - Dr. Varga Csaba
 • 5. Foglalkozási eredetű daganatok I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 6. Foglalkozási eredetű daganatok II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 7. Foglalkozási eredetű zaj és vibrációs expozíciók. - Dr. Szabó István

Gyakorlatok

 • 1. Migráció és katasztrófahelyzetek egészségügyi-, foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai. I.
 • 2. Migráció és katasztrófahelyzetek egészségügyi-, foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai. II.
 • 3. Fokozott expozíciók a munkahelyeken és azok kockázatbecslése. I.
 • 4. Fokozott expozíciók a munkahelyeken és azok kockázatbecslése. II.
 • 5. Genotoxikológiai vizsgálatok. I.
 • 6. Genotoxikológiai vizsgálatok. II.
 • 7. Fizikai, ergonómiai kóroki tényezők.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K.: Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
A gyakorlatokról legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Teszt az utolsó héten.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges.

Vizsgakérdések

A Közegészségtan 6. résztantárgy teljesítésének a része a jelenléten kívül egy teszt, ami a szorgalmi időszak utolsó hetében kerül megíratásra.
Közegészségtan 6. tantárgy befejezésekor a hallgatók szóbeli közegészségtan szigorlatot tesznek, ami az összes közegészségtani tantárgy (közegészségtan 1 - 6) anyagát felöleli.
Közegészségtan - Szigorlati tételsor
1. A közegészségtan története, feladata.
2. Magyarország népegészségügyi helyzete és annak változása az utóbbi évtizedekben.
3. Magyarország demográfiai helyzete és annak alakulása az utóbbi évtizedekben.
4. Az egészség és a betegség fogalma.
5. Egészségdeterminánsok.
6. Szociális kockázati tényezők.
7. A prevenció szintjei.
8. Egészségfejlesztés.
9. Egészségpolitika.
10. Anya- és csecsemőegészségtan.
11. Gyermek- és ifjúságegészségtan.
12. Az időskor egészségtana. Az öregedő társadalom.
13. Kisebbségek speciális helyzete, egészségi állapota.
14. Fogyatékkal rendelkezők speciális helyzete, egészségi állapota.
15. Bizonyítékokon alapuló orvoslás és prevenció.
16. Az epidemiológia története, feladata.
17. Oksági összefüggések az epidemiológiában.
18. Epidemiológiai indikátorok I.: Betegségek gyakoriságát, illetve egy betegség népességre gyakorolt hatását mutató indikátorok.
19. Epidemiológiai indikátorok II.: Relatív kockázat és esélyhányados fogalma és mérőszámai.
20. Standardizálás.
21. Az epidemiológiai vizsgálatok jellemzői, csoportosítási lehetőségek.
22. Leíró epidemiológiai vizsgálatok jellemzői. Keresztmetszeti vizsgálatok.
23. Ökológiai típusú epidemiológiai vizsgálatok. Immigráns vizsgálatok.
24. Eset-kontroll vizsgálatok jellemzői.
25. Kohorsz vizsgálatok.
26. Experimentális (intervenciós) epidemiológiai vizsgálatok.
27. Metaanalízis, szisztémás review.
28. Hibák ill. torzítások az epidemiológiai vizsgálatokban.
29. Zavaró tényezők, hatásmódosítás és azok kiküszöbölésének lehetőségei.
30. Molekuláris epidemiológia.
31. Szűrővizsgálatok főbb jellemzői, kritériumai.
32. Ajánlott és kötelező szűrővizsgálatok.
33. Demográfia fogalma, területei, demográfiai adatforrások.
34. Demográfiai mutatók típusai. Halálozással, halandósággal kapcsolatos mérőszámok.
35. A népesség összetételére vonatkozó demográfiai indikátorok. Korfa-típusok.
36. Születéssel, termékenységgel kapcsolatos demográfiai mutatók.
37. A táplálkozás szerepe a szív-és érrendszeri megbetegedések megelőzésében.
38. A táplálkozás szerepe a daganatos megbetegedések megelőzésében.
39. Az egészséges táplálkozás alapjai.
40. Malnutríciók, táplálkozási hiánybetegségek epidemiológiája.
41. Táplálkozási ajánlások.
42. A magyar néptáplálkozás jellemzői. Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP 2009.)
43. Speciális táplálkozási szokások: vegetariánizmus.
44. Speciális táplálkozási szokások: mediterrán étrend, DASH- (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diéta.
45. Speciális táplálkozási szokások: divatdiéták.
46. A tápláltsági állapot vizsgálata, táplálkozási szűrővizsgálatok.
47. Gyermekétkeztetés, munkahelyi és bentlakásos intézmények étkeztetése. Otthonon kívüli egyéb étkezési lehetőségek, pl. gyorsétteremláncok, kifőzdék, étkezdék, éttermek, ételkiszállító cégek.
48. A helyes táplálkozással foglalkozó nemzeti és nemzetközi programok.
49. Étrendkiegészítők és funkcionális élelmiszerek.
50. Élelmiszer-adalékanyagok.
51. Élelmiszerbiztonság, élelmiszerbiztonsági vizsgálatok.
52. Kemoprevenció.
53. Genetikailag módosított szervezetek.
54. Környezeti és genetikai tényezők szerepe a betegségek kialakulásában.
55. Genomika és epigenetika a közegészségtanban. Nutrigenomika.
56. A karcinogenezis molekuláris alapjai.
57. A járványfolyamatok elsődleges és másodlagos mozgatóerői (virulencia, fertőző forrás, terjedési mód, fogékony szervezet).
58. Nozokomiális fertőzések, sterilezés, fertőtlenítés.
59. Magyarország járványügyi helyzete.
60. A fertőző betegségek megelőzése: védőoltások, kemoprofilaxis.
61. Életkorhoz kötötten kötelező védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiája, prevenciója.
62. A légutakon keresztül terjedő bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
63. A légutakon keresztül terjedő vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
64. Az enterális fertőzések jellemzői, típusai, előfordulásuk, megelőzésük.
65. Az enterális bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
66. Az enterális vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
67. Az enterális féreg- és protozoon fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
68. Vírushepatitiszek epidemiológiája és prevenciója.
69. A haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója.
70. A kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója.
71. Az állatról emberre terjedő féreg- és bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
72. Az állatról emberre terjedő protozoon- és vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
73. A szexuális úton terjedő fertőző betegségek (kivéve AIDS) epidemiológiája és prevenciója.
74. Az AIDS epidemiológiája és prevenciója.
75. A prionbetegségek epidemiológiája és prevenciója.
76. Újonnan felmerülő és új fertőző betegségek. Bioterrorizmus.
77. Krónikus, nem fertőző betegségek jelentősége a fejlett országokban (mortalitás, morbiditás, trendek).
78. Az ischaemiás szívbetegség főbb epidemiológiai jellemzői.
79. A koszorúérbetegség fő módosítható kockázati tényezői.
80. A koszorúérbetegség egyéb módosítható kockázati tényezői.
81. A koszorúérbetegség kockázati tényezői (kivéve fő és egyéb módosítható kockázati tényezők).
82. Az agyi érbetegségek epidemiológiája és prevenciója.
83. A hipertónia epidemiológiája és prevenciója.
84. Kardiovaszkuláris betegségek: rizikóbecslés és prevenció.
85. A daganatos betegségek morbiditása és mortalitása.
86. A daganatok kialakulásában szerepet játszó fertőző betegségek.
87. A daganatos betegségek kockázati tényezői.
88. A daganatos betegségek szűrése.
89. A tüdőrák epidemiológiája és prevenciója.
90. A vastag- és végbélrák epidemiológiája és prevenciója.
91. Az emlőrák epidemiológiája és prevenciója.
92. A prosztata- és méhnyakrák epidemiológiája és prevenciója.
93. A máj- hasnyálmirigy- és gyomorrák epidemiológiája és prevenciója.
94. Fej-nyaki daganatok és bőrrákok epidemiológiája és prevenciója.
95. A diabétesz epidemiológiája és prevenciója.
96. Az obesitas epidemiológiája és prevenciója.
97. Az oszteoporózis epidemiológiája és prevenciója.
98. A krónikus obstruktív tüdőbetegség epidemiológiája és prevenciója.
99. Az asthma epidemiológiája és prevenciója.
100. Az allergiás rhinitis epidemiológiája és prevenciója.
101. A májcirrhosis epidemiológiája és prevenciója.
102. A fekélybetegség epidemiológiája és prevenciója.
103. A gyulladásos bélbetegségek epidemiológiája és prevenciója.
104. Az öngyilkosság epidemiológiája és prevenciója.
105. A depresszió és a hangulatzavarok epidemiológiája és prevenciója.
106. A szorongásos zavarok epidemiológiája és prevenciója.
107. A skizofrénia és a demenciák epidemiológiája és prevenciója.
108. Szenvedélybetegségek epidemiológiája és prevenciója.
109. A nem fertőző betegségekkel kapcsolatos ajánlott és kötelező szűrések (kivéve a daganatok szűrése).
110. A környezet-egészségtan, ökológia és humánökológia alapfogalmai.
111. Település-egészségtan, közlekedés-egészségtan. Belső terek, épített környezet hatása az egészségre.
112. Környezetmonitorozás, környezetvédelem. Globális környezeti problémák egészségügyi hatásai.
113. A levegő egészségtana, a levegőt szennyező anyagok és hatásaik.
114. A vizek kémiai és mikrobiológia szennyezettségének hatása az egészségre, higiénés vízvizsgálatok.
115. A talaj szennyezettségének hatása az egészségre. A szennyvíz, a hulladékok és a veszélyes hulladékok egészségkárosító hatásai és kezelésük.
116. A foglalkozás-egészségügy (üzemegészségügy) története foglalkozás-egészségügyi szolgálat szerveződése, szintjei. Munkavédelem, munkahelyi biztonság.
117. Kockázatbecslés, -kezelés és -kommunikáció.
118. Foglalkozási toxikológia - kémiai biztonság.
119. Foglalkozási eredetű daganatok.
120. Fizikai kóroki tényezők: a magas és az alacsony hő hatása az egészségre.
121. Fizikai kóroki tényezők: zaj és a vibráció okozta egészségkárosodások illetve azok prevenciója.
122. Kémiai kóroki tényezők: Szerves ipari és mezőgazdasági mérgek toxikológiája
123. Kémiai kóroki tényezők: Szervetlen ipari és mezőgazdasági mérgek toxikológiája
124. Pszichoszociális és biológiai kóroki tényezők a munkahelyen.
125. Ionizáló és nem ionizáló sugárzások egészségi hatásai.
126. Ergonómiai kóroki tényezők. Szervetlen és szerves porok okozta megbetegedések és prevenciójuk
127. A foglalkozás-egészségügyben megjelent új kockázati tényezők.
128. Egészségügyi dolgozók foglalkozási betegségei, megelőzésük. Foglalkozási balesetek.
129. Migráció és katasztrófahelyzetek egészségügyi-, foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai.

Vizsgáztatók

 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Rákosy Zsuzsa
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Németh Katalin
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Szilárd István
 • Dr. Varga Csaba