« Oktatás

Cancer is Preventable!

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. István Zoltán KISS (istvan.kiss@aok.pte.hu), professor

Department of Public Health Medicine

Tárgyadatok

Kód: OPF-DME-T  |  2 kredit  |  Pharmacy |  Optional modul  |  autumn

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

22 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

One of the major challenges for the health care system of the 21st century is the high number of cancer caused deaths. Over the past decades, despite a significant development on the field of medicine, the prognosis of this disease is still not satisfactory. Thus prevention has a key role in in the fight against cancer. The course gives a description on the different types of cancer their major risk factors for a more detailed understanding. Methods of cancer prevention will be described and emphasized – including theoretical knowledge and a practical guide as well. During the course the results of most recent human epidemiological studies on cancer will also be described.

Előadások

 • 1. Cancer in the 21st century - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. Cancer in developing and developed countries - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. The process of carcinogenesis I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 4. The process of carcinogenesis II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 5. Characteristics of cancer cells - Dr. Kiss István Zoltán
 • 6. Molecular epidemiology of cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 7. The most important cancer risk factors in general I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 8. The most important cancer risk factors in general II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 9. Lung cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 10. Colorectal tumors I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 11. Colorectal tumors II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 12. Breast cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 13. Prostate cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 14. Head and neck cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 15. Pancreatic cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 16. Gastric cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 17. Liver cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 18. Cervical cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 19. Ovarian cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 20. Skin cancer - Dr. Kiss István Zoltán
 • 21. Leukemia - Dr. Kiss István Zoltán
 • 22. Less frequent tumors - Dr. Kiss István Zoltán

Gyakorlatok

 • 1. Genetics, genomics and epigenetics in cancer prevention
 • 2. Cancer prevention - Recommendations

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Educational material uploaded on Neptun.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Robert Weinberg (ed.): The Biology of Cancer, Garland Science 2006 ISBN 0815340788
Boffetta P., La Veccia: Neoplasms 2009. In Detels R, Beaglehole R, Lansang MA and Gulliford M (eds.) Oxford Textbook of Public Health, 5th ed., Oxfort University Press

A félév elfogadásának feltételei

Participation in lectures and practicals is obligatory which is registered. Absences should not exceed 4x45 min. Otherwise signature of grade book is denied.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

There are no make-up classes.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kiss István Zoltán