Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Ártó-védő városok - a városi környezet egészséghatásai

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Girán János (janos.giran@gmail.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-AVV-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 2 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

Jelenleg a világ népességének több mint fele, Európában élők közel háromnegyede, a hazai lakosság több mint kétharmada városlakó. A történelem során napjainkra alakult ki először az a helyzet, hogy a városokban élők száma meghaladja a rurális környezetben élők számát, de a demográfiai becslések továbbra is a városi népességszám emelkedését jelzik. Nehéz feladat eldönteni, hogy a városi környezet hatásai közül az egészség-ártalmak avagy az egészség-előnyök az inkább meghatározók, így korunk városa olyan közeget jelent, amely az ott élők egészségi állapotát egyrészt veszélyezteti, másrészt védelmezi. A kurzus célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezhessenek mindazokról a pozitív és negatív hatásokról, amelyeket a városi környezet az ott élők egészségére gyakorolhat.

Előadások

 • 1. A városok kialakulás, a városodás és a városiasodás jellemzői - Dr. Girán János
 • 2. A városban élők egészségvédelmével kapcsolatos intézkedések a különböző történelmi korokban - Dr. Girán János
 • 3. A modern városok pozitív egészséghatásai - Dr. Girán János
 • 4. A modern városok negatív egészséghatásai - Dr. Girán János
 • 5. Egészség-egyenlőtlenségek a városi és rurális környezetben - Dr. Girán János
 • 6. A WHO Egészséges Városok mozgalom létrejötte és működése - Dr. Girán János
 • 7. Az egészséget támogató helyi közpolitika kialakulása és működése - Dr. Girán János
 • 8. Színtér megközelítés megjelenése a városi egészségvédelemben - Dr. Girán János
 • 9. Az egészséges városi környezet alakításának módszerei I.: egészségkép, egészséghatás-vizsgálat - Dr. Girán János
 • 10. Az egészséges városi környezet alakításának módszerei II.: egészségfejlesztési tervezés, Urban Health Index - Dr. Girán János
 • 11. Jó gyakorlatok a városi egészségvédelem területén - Dr. Girán János
 • 12. Összegzés - Dr. Girán János

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

nincs

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött anyag

Jegyzet

nincs

Ajánlott irodalom

Bai, X., Nath, I. Capon, A. Hasan, N. Jaron, D. (2012) Health and wellbeing in the changing urban environment: complex challenges, scientific responses, and the way forward = Current Opinion in Environmental Sustainability 2012, 4:465-472
ICSU (2011) Report of the ICSU Planning Group on Health and Wellbeing in the Changing Urban Environment: a Systems Analysis Approach. International Council for Science, Paris
WHO (2016) Health as the Pulse of the New Urban Agenda United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development Quito 2016
WHO (2010) Hidden cities: unmasking and overcoming health inequities in urban settings. World Health Organization, The WHO Centre for Health Development, Kobe, and United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
WHO (2016) Global report on urban health: equitable, healthier cities for sustainable development. World Health Organization, Geneva, Switzerland,

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói