Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Természetes gyógymódok a prevencióban

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Rákosy Zsuzsa (zsuzsa.rakosy@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-TPR-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

Az utóbbi években világszerte, így hazánkban is megnövekedett az érdeklődés és az igény az alternatív terápiák iránt. Magyarországon a 11/1997. (V. 28.) rendelet értelmében az orvos vagy a beteg kezdeményezésére, a szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres orvosi ellenőrzése mellett a beteg nem konvencionális természetgyógyászati ellátásban is részesülhet.
A fentiekkel megegyezően a gyakorló orvosok is egyre gyakrabban találkoznak olyan esetekkel munkájuk során, amikor a beteg az orvosi kezelés mellett nem konvencionális terápiát is szeretne igénybe venni.
Jelen kurzus célja, hogy néhány nem konvencionális természetgyógyászati gyógymód betegségmegelőzésben betöltött szerepét, gyógyításban elfoglalt helyét és jelentőségét ismertesse a hallgatókkal. A hallgatók a kurzus során hazánkban valamint külföldön egyaránt elismert szakemberektől ismerhetik meg a különböző természetgyógyászati ágakat, akik objektív és kritikus értékelésükben útmutatást adnak az adott terület korlátairól, illetve nagy hangsúlyt helyeznek a nyugati orvoslással való összhang megteremtésére.
A kurzus ezen terápiák hatásainak az ismertetésével segítséget jelent a releváns kiegészítő terápia és a hozzáértő szakember megválasztásában, megkönnyíti a kommunikációt, konzultációt a szakorvos és a természetgyógyász között. Az elhangzottak segítenek továbbá abban, hogy milyen szempontokat mérlegeljünk egyes nem konvencionális prevenciós vagy kiegészítő terápiás eljárások kiválasztásában, illetve hogyan választhatjuk ki az adott eljárás alkalmazására megfelelő képzettséggel, hozzáértéssel rendelkező szakembereket.

Előadások

 • 1. Ayurvédikus gyógyászat I. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 2. Ayurvédikus gyógyászat II. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 3. Hagyományos Kínai gyógyászat I. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 4. Hagyományos Kínai gyógyászat II. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 5. Hagyományos Tibeti gyógyászat I. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 6. Hagyományos Tibeti gyógyászat II. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 7. Fülakupunkturás addiktológiai eljárások a szenvedély betegségek kezelésében I. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 8. Fülakupunkturás addiktológiai eljárások a szenvedély betegségek kezelésében II. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 9. Gyógyító növényeink I. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 10. Gyógyító növényeink II. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 11. Kineziológia szerepe az egészségmegőrzésben I. - Dr. Rákosy Zsuzsa
 • 12. Kineziológia szerepe az egészségmegőrzésben II. - Dr. Rákosy Zsuzsa

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

PPT anyagok (NMS)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs pótlási lehetőség.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Rákosy Zsuzsa