Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A globális felmelegedés hatásai az emberi egészségre

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Gerencsér Gellért (gellert.gerencser@gmail.com), egyetemi adjunktus

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-GFE-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: GYTK TTK

Tematika

Az elmúlt években egyre több megfigyelés és előrejelzés világít rá arra a tényre, mely szerint a globális felmelegedés alapjaiban változtatja meg környezetünket és társadalmunkat. Mindemellett közvetlen és közvetett hatásaival számottevő tényezővé lépett elő az emberi egészségben. A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a globális felmelegedés lehetséges ok-okozati összefüggéseit, az emberi egészségre mért hatásait valamint választ adni arra kérdésre, vajon az egészségügyi rendszerek hogyan képesek alkalmazkodni a megváltozott klímához. A kurzus mindemellett szemléletet is kíván adni a hallgatónak, hogy a betegségek kóroki tényezőit és előfordulását a klímaváltozás tükrében is szemlélje.

Előadások

 • 1. A globális felmelegedést kialakító tényezők. - Bérczi Bálint Dániel
 • 2. Az érintetlen és a megváltozott ökoszisztéma. - Bérczi Bálint Dániel
 • 3. A megváltozott ökoszisztéma fizikai, ökológiai és társadalmi következményei. - Bérczi Bálint Dániel
 • 4. A globális felmelegedés egészségre gyakorolt direkt, indirekt és szociális hatásai. - Bérczi Bálint Dániel
 • 5. A direkt egészségügyi hatások I - Bérczi Bálint Dániel
 • 6. Emelkedő hőhullám gyakoriság. Katasztrófák (2003, Franciaország) szív- és érrendszeri betegségek, tendenciák a jövőben. - Bérczi Bálint Dániel
 • 7. A direkt egészségügyi hatások II - Bérczi Bálint Dániel
 • 8. Emelkedő szárazság, aszályok és sivatagosodás. Növekvő éhínség és alultápláltság. - Bérczi Bálint Dániel
 • 9. A direkt egészségügyi hatások III - Bérczi Bálint Dániel
 • 10. Extrém időjárás erősödése (hurrikánok, esőzések, árvizek). A kiváltott fertőző megbetegedések és kémiai szennyezés. - Bérczi Bálint Dániel
 • 11. Az indirekt egészségügyi hatások I - Bérczi Bálint Dániel
 • 12. A vektor által terjesztett megbetegedések megváltozott mintázata. - Bérczi Bálint Dániel
 • 13. A zoonotikus megbetegedések megváltozott mintázata. - Bérczi Bálint Dániel
 • 14. A vektoriális és zoonotikus megbetegedések jóslatai 2100-ig. - Bérczi Bálint Dániel
 • 15. Az indirekt egészségügyi hatások II - Vízzel terjedő betegségek megváltozott mintázata. - Bérczi Bálint Dániel
 • 16. Mi lesz a klímaváltozás hatása a vízminőségre? - Bérczi Bálint Dániel
 • 17. Az indirekt egészségügyi hatások III - Bérczi Bálint Dániel
 • 18. A csökkenő levegőminőség légzőszervi és szív-, érrendszeri következményei. Aeroallergének a változó környezetben. - Bérczi Bálint Dániel
 • 19. Az indirekt egészségügyi hatások IV - Olvadó jégsapkák, emelkedő tengerszint és árvizek jövőbeli mortalitása. - Bérczi Bálint Dániel
 • 20. Szocioökonómiai hatások - Az élelmiszer- és vízkészletek jövőbeli biztonsága. - Bérczi Bálint Dániel
 • 21. Változó klíma, változó biodiverzitás. - Bérczi Bálint Dániel
 • 22. Az IPCC és IUCN legfrissebb jelentései. - Bérczi Bálint Dániel
 • 23. Az éghajlatváltozás menekültjei. A közelgő környezeti migráció lehetséges mérete. - Bérczi Bálint Dániel
 • 24. Megoldások a globális felmelegedés csökkentésére. A klímakutatása jövője. - Bérczi Bálint Dániel

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Neptun

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Gender, Climate Change and Health; WHO - The Effects of Changing Weather on Public Health, Annual Review of Public Health,
Vol. 21: 271-307 (Volume publication date May 2000), DOI: 10.1146/annurev.publhealth.21.1.271

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévi jegy megszerzésének a feltétele az utolsó előadáson megírt teszt. Az előadásokon való részvétel kötelező, 2x2 óra hiányzás megengedett.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. 2x2 óra hiányzás megengedett, e felett a tárgy aláírását megtagadhatjuk.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bérczi Bálint Dániel