Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Epigenetika - a gének feletti öröklődés orvosi vonatkozásai

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-GFO-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 30 fő

Tematika

Napjainkban egyre inkább felvetődik a kérdés, vajon milyen mértékben járul hozzá betegségek kialakulásához a környezet indukálta molekuláris jelek összessége? Választ többek között az epigenetika tudománya adhat, mely a környezetnek a génaktivitásra gyakorolt olyan hatásaival foglalkozik, amelyek örökölhető fenotípus-változásokat eredményeznek. Ennek tükrében új nézőpontot jelent számos megbetegedés esetén, kapcsolatot teremhet környezeti expozíció, genetika és betegség között.
A tárgy feladata megismertetni a hallgatókkal az epigenetika elméleti hátterét, kutatási irányait és legújabb eredményeinek orvosi vonatkozásait.

Előadások

 • 1. Az epigenetika fogalma, története, elméleti háttere. Ikervizsgálatok (EpiTwin Project). - Bérczi Bálint Dániel
 • 2. Öröklődhetnek-e a környezeti hatások (táplálkozás, fizikai aktivitás, stressz)? Létezik-e az "epigenetikai felelősség"? - Bérczi Bálint Dániel
 • 3. A DNS-metiláció mechanizmusa. Kapcsolat külvilág és egyén között. - Bérczi Bálint Dániel
 • 4. Humán Epigenom Project. - Bérczi Bálint Dániel
 • 5. Hisztonmodifikációk és a kromatinszerveződés mechanizmusa. - Bérczi Bálint Dániel
 • 6. Hogyan öröklődhet az epigenom a következő generációban? - Bérczi Bálint Dániel
 • 7. Étrend és epigenetika kapcsolata. Folsav és DNS metiláció: Anyai táplálkozás epigenetikai és intrauterin hatásai. - Bérczi Bálint Dániel
 • 8. Nutriepigenomika a metabolikus szindrómában. - Bérczi Bálint Dániel
 • 9. Epigenetika szerepe az obezitás kialakulásában és hatása az utódgenerációban. - Bérczi Bálint Dániel
 • 10. Epigenomikai vizsgálatok (EWAS) a humán obezitásban. - Bérczi Bálint Dániel
 • 11. Az epigenetika szerepe a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában. - Bérczi Bálint Dániel
 • 12. Epigenetika hatása a vaszkuláris funkciókban. - Bérczi Bálint Dániel
 • 13. Epigenetika szerepe a daganatkialakulásban, diagnosztikában és terápiában. - Bérczi Bálint Dániel
 • 14. Étrendi tényezők, epigenetika és daganatok - Bérczi Bálint Dániel
 • 15. Allergia és epigenetika. Fertőző megbetegedések epigenetikai vonatkozásai. - Bérczi Bálint Dániel
 • 16. Az élethossz alatt szerzett epigenetikai mintázat kapcsolata a betegségek kialakulásával és az öregedéssel. - Bérczi Bálint Dániel
 • 17. Nem kódoló RNS-ek regulációja (siRNS, mikroRNS, piRNS). Exogén siRNS-ek terápiás alkalmazása és lehetséges mellékhatásai. - Bérczi Bálint Dániel
 • 18. A mikroRNS-ek regulációja - terápia vagy megelőzés? A kapcsolat RNS-interferencia és epigenetika között. - Bérczi Bálint Dániel
 • 19. Az epigenetika prevenciós vonatkozásai. - Bérczi Bálint Dániel
 • 20. Az epigenetika terápiás vonatkozásai. - Bérczi Bálint Dániel
 • 21. Vizsgálati módszerek az epigenetikában (MethyLight). - Bérczi Bálint Dániel
 • 22. Az epigenom vizsgálata. Metilációs DNS (MeDIP) és kromatin immunprecipitáció. - Bérczi Bálint Dániel
 • 23. Mit tartogat számunkra a jövő? - Dr. Kiss István Zoltán
 • 24. A személyre szabott medicina jövőbeli kilátásai. - Bérczi Bálint Dániel

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptunra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Trygve Tollefsbol (ed.): Handbook of Epigenetics - The New Molecular and Medical Genetics, imprint: Academic Press, ISBN: 978-0-12-375709-8
Igor Kovalchuk, Ph.D., MD, Olga Kovalchuk, Ph.D., MD: Epigenetics in Health and Disease, 1st edition, FT Press Science, ISBN-10: 013259708X

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 30 %, azaz 4x45 perc hiányzás megengedett.

Félévközi ellenőrzések

A félévi jegy megszerzésének a feltétele az utolsó előadáson megírt teszt (egyszerű választás).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói