Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Védd magad!- tények és információk a védőoltásokról

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-VVV-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A kurzus célja a hallgatók számára bővebb ismeretek nyújtása a védőoltásokról. A kurzus 12 előadása során fontos és érdekes információkat hallhatnak a védőoltások történetéről, a kötelező és választható védőoltások gyakorlati alkalmazásáról, az oltásbiztonságról, és a jövőbeli kihívásokról.

Előadások

 • 1. Bevezetés: a védőoltások története, a magyarországi védőoltási rendszer kiépítése, működése, jogi aspektusok - Dr. Németh Katalin
 • 2. A védőoltások hatása a fertőző betegségek epidemiológiájára;, Eradikáció, elimináció, kontroll? - Dr. Németh Katalin
 • 3. Életkorhoz kötött kötelező védőoltások: DPaT - Dr. Németh Katalin
 • 4. Életkorhoz kötött kötelező védőoltások: BCG, IPV - Dr. Németh Katalin
 • 5. Életkorhoz kötött kötelező védőoltások: MMR I - Dr. Németh Katalin
 • 6. Életkorhoz kötött kötelező védőoltások: PCV, HiB - Dr. Németh Katalin
 • 7. Életkorhoz kötött kötelező védőoltások: HBV, Varicella - Dr. Balogh Erika
 • 8. Utazási medicina: külföldi utakkal kapcsolatos védőoltások - Dr. Balogh Erika
 • 9. Ajánlott védőoltások – Influenza, Meningococcus elleni védőoltások, HPV, Rota - Dr. Balogh Erika
 • 10. Munkakörökhöz kapcsolódó védőoltások,; Oltást követő nem kívánatos események (OKNE), - Dr. Balogh Erika
 • 11. Védőoltás ellenes mozgalmak: tények, aktualitások, jogi aspektusok - Dr. Balogh Erika
 • 12. Új védőoltások kifejlesztése (malária, influenza,  HIV elleni védőoltás stb - Dr. Németh Katalin

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött anyagok

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt a kurzus végén

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói