Biometeorológia – Az időjárás hatásai az egészségre

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-IJE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 30 fő

Tematika

A Föld éghajlata és időjárása jelentős hatással van az emberi szervezet biológiai funkcióira és egészségére. Ez még inkább igaz napjainkban, amikor a globális éghajlatváltozás széles körű hatásaival szembesülünk. A klimatológia és az orvostudomány kooperációjának eredményeként jött létre a biometeorológia tudománya, ami ezen összetett rendszerek leírásával és elemzésével foglalkozik. A kurzus során a jelenlegi legfrissebb szakirodalom alapján mutatunk be példákat, és szemléltetjük az időjárás hatásait a fertőző és nem fertőző betegségekre egyaránt.
A kurzus célja, hogy az orvosképzésben részt vevő hallgatók megismerkedjenek a környezeti hatások eme aspektusával, összefüggéseivel, így segítve a komplex gondolkodás és problémamegoldás készségeinek elsajátítását.

Előadások

 • 1. Bevezetés a biometeorológiába - Márovics Gergely Péter
 • 2. A biometeorológia története - Márovics Gergely Péter
 • 3. Éghajlattan I. – Éghajlat, időjárás - Márovics Gergely Péter
 • 4. Éghajlattan II. - Globális éghajlatváltozás - Márovics Gergely Péter
 • 5. Az időjárás hatásai a fertőző betegségekre I. – Légutakon keresztül terjedő fertőző betegségek - Márovics Gergely Péter
 • 6. Az időjárás hatásai a fertőző betegségekre II. – Enterális fertőző betegségek - Márovics Gergely Péter
 • 7. Az időjárás hatásai a nem fertőző betegségekre I. – Kardiovaszkuláris betegségek: magas vérnyomás - Márovics Gergely Péter
 • 8. Az időjárás hatásai a nem fertőző betegségekre II. – Kardiovaszkuláris betegségek: szívbetegségek - Márovics Gergely Péter
 • 9. Az időjárás hatásai a nem fertőző betegségekre III. – A légzőrendszer betegségei: asztma - Márovics Gergely Péter
 • 10. Az időjárás hatásai a nem fertőző betegségekre IV. – A légzőrendszer betegségei: COPD - Márovics Gergely Péter
 • 11. Az időjárás és az egészségügyi ellátórendszer I. – Mentőriasztások - Márovics Gergely Péter
 • 12. Az időjárás és az egészségügyi ellátórendszer II. – Sürgősségi ellátáso - Márovics Gergely Péter

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

International Journal of Biometeorology
Essentials of Medical Meteorology. Curic, Zafirovski and Spiridonov, Springer 2021.
Biometeorology for Adaptation to Climate Variability and Change. Ian Burton and Glenn McGregor, Springer 2010.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Vizsga a szorgalmi időszak végén, egy javítási/pótlási lehetőséggel

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni feladat

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói