Magyarország ásvány- és gyógyvizei, balneológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-BAL-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFP-KT1-T teljesített , OFP-MR1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Campus kurzusként elérhető 40 fő számára. Campus-karok: GYTK TTK

Tematika

A tárgy feladata a korszerű szemléletmód kialakítása orvos és nem orvos szakemberek részére a magyarországi ásvány- és gyógyvizeinkben rejlő lehetőségeink kiaknázására, különös tekintettel a prevenciós aspektusra.
Alapvető hidrológiai, hidrogeológiai, fizikai, kémiai, biológiai és orvostudományi ismereteket tartalmaz a tárgy.

Előadások

 • 1. Az ásvány és gyógyvizek hidrogeológiája és fürdőtani leírása - Márovics Gergely Péter
 • 2. Magyarország ásvány- és gyógyvizeinek hidrogeológiája - Márovics Gergely Péter
 • 3. Kémiai összetétel és geológiai adottságok összefüggése - Dr. Gerencsér Gellért
 • 4. Ásvány és gyógyvizek hidrológiája - Dr. Gerencsér Gellért
 • 5. Magyarország ásvány és gyógyvíz előfordulásai - Dr. Varga Csaba
 • 6. Ásvány- és gyógyvizek kémiai jellege - Dr. Varga Csaba
 • 7. Klasszikus szervetlen analitikai beosztás. Mikrorelemek előfordulása - Dr. Varga Csaba
 • 8. Szervetlen ionok, vegyületek és komplexek a gyógyhatásban - Dr. Varga Csaba
 • 9. Szerves ionok, vegyületek és komplexek, jelentőségük a gyógyhatásban - Dr. Varga Csaba
 • 10. Helyszíni vízvizsgálatok. Szervetlen analitikai vizsgálatok - Dr. Varga Csaba
 • 11. Higiénés mikrobiológiai vizsgálatok. - Dr. Varga Csaba
 • 12. Mesterséges ásvány- és gyógyvizek - Dr. Varga Csaba
 • 13. Peloidok keletkezése, kémiai, fizikai tulajdonságok, vizsgálata, hazai peloidok - Dr. Gerencsér Gellért
 • 14. Iszapkúra, peloidok terápiás tulajdonságai - Dr. Gerencsér Gellért
 • 15. Termékek gyógy- és ásványvizekből - Dr. Varga Csaba
 • 16. A balneológia tárgya és története. - Dr. Varga Csaba
 • 17. Az emberi szervezet víz- és ionfogalma - Dr. Varga Csaba
 • 18. Az ásvány és gyógyvizek külső alkalmazása, a gyógyfürdőkezelés hatásmechanizmusa - Dr. Varga Csaba
 • 19. Mechanikus, termikus, kémiai, pszichés hatások. Fürdőreakció. - Dr. Varga Csaba
 • 20. Víztípusok a fürdőkúrában - Dr. Varga Csaba
 • 21. A gyógyfürdők alkalmazhatósága különböző betegségcsoportokban - Dr. Varga Csaba
 • 22. Ásvány és gyógyvizek belső alkalmazása, az ivókúra hatásmechanizmusa - Dr. Varga Csaba
 • 23. Inhalációs kúra - Dr. Varga Csaba
 • 24. Kapcsolódó terápiás lehetőségek, klímaterápia, fizikoterápia, kiegészítő kezelések - Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptun

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói