Az antropocén korszakának szennyezői

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Varjas Tímea

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-CKS-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

Az antropocén egy hivatalosan még nem elfogadott földtörténeti kor, mely megnevezést számtalan tudós használja a gyakorlatban. Az emberi tevékenység ebben az időszakban olyan mértékben hatott a Föld ökoszisztémájára, hogy mára ezek globális problémákká váltak. A kurzus anyaga az elmúlt évszázad és napjaink jelentő környezeti szennyezőire (peszticidek, műanyagok, sugárzások, gyógyszerek, stb.) és azok egészségre gyakorolt hatására fókuszál. A kurzus javasolt a Közegészségtan 3 (Környezet-egészségtan) tantárgy mélyebb megértéséhez. A kurzus anyaga gyógyszerészi szemlélettel lett összeállítva, így kiemelten nekik, valamint fogorvostan hallgatóknak is javasolt farmakológiai/toxikológiai szemléletű környezet-egészségtani ismeretek elsajátításához. Átadott ismeretek: napjaink szennyezői, környezet-egészségtan, környezet-epidemiológia, ökológia, ökotoxikológia, toxikológia, farmakológia.

Előadások

 • 1. Szennyezők az antropocén korszakában - Dr. Szabó István
 • 2. Ökotoxikológia – Bioakkumuláció és biomagnifikáció - Dr. Szabó István
 • 3. A szennyezők terjedése a bioszférában - Dr. Szabó István
 • 4. Interkontinentális légmozgások – a szennyezők szétterjedése és lerakódása - Dr. Szabó István
 • 5. A peszticidek évszázada – az arzéntől a méhekig - Dr. Szabó István
 • 6. Klórozott szénhidrogén peszticidek (Racher Carlsontól napjainkig) - Dr. Szabó István
 • 7. Stockholmi konvenció és POP vegyületek - Dr. Szabó István
 • 8. Stockholmi konvenció és POP vegyületek - Dr. Szabó István
 • 9. A peszticidek evolúciója – mindig van új csodaszer? - Dr. Szabó István
 • 10. Méhek nélkül van étel? – permetszerek ökológiai hatása - Dr. Szabó István
 • 11. Egy gyomirtó és a nemzetközi szabályzás az egészség tükrében - Dr. Szabó István
 • 12. Műtrágyák és megjelenésük a környezetben - Dr. Szabó István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadások Neptunba feltöltve.

Jegyzet

Előadások Neptunba feltöltve.

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi ellenőrzés nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni megbeszélés alapján.

Vizsgakérdések

A kurzust tesztsor zárja le.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói