Betegségek azonosítása kutyák által

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 11 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 1 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-ASH-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: ETK GYTK TTK

Tematika

A frontális és interaktív pedagógiai módszer mellett, gyakorlati foglalkozáson is részt vesznek a hallgatók a kurzus keretein belül. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az állatok, kiemelten a kutyák egészségügyi felhasználási területeit. A kutyák szaglóképessége jól ismert évszázadok óta a szolgálati, rendészeti és forenzikus területen, ugyanakkor kevés ismerettel rendelkezünk az orvosi felhasználásukat tekintve.
A legújabb tudományos kutatások eredményeinek ismertetésével, a hallgató jobban megismeri azokat a felhasználási területeket, amelyekkel megérthetjük, hogy hogyan és miért fontos a kutyák jelenléte. A különféle terápiás kutyák, mentőkutyák, valamint speciális, betegségeket kiszagoló állatok munkája a jelen köz-és tudományos érdeklődés tárgyát képezi.
A kérdés: felismerjük-e az ember társának képességeit és szolgálatunkba tudjuk-e állítani azokat?
Tematika
1. Történeti áttekintés - kutyák az emberiség szolgálatában
2. Szolgálati kutyák típusai
3. A kutya (viselkedés, kiválasztási folyamatok)
4. A szaglás mechanizmusa
5. Terápiás kutyák
6. Neurológiai és pszichiátriai betegségekre gyakorolt hatása a kutyáknak
7. Kardiovaszkuláris betegségekre gyakorolt hatása a kutyáknak
8. Kereső és kutató-mentő kutyák
9. Rákkutató kutyák
10. Egyéb betegségeket kiszagoló kutyák
11. Új alkalmazási lehetőség, kutatási irányok, helyettesítő eszközök
12. Következtetések és hallgatói prezentációk

Előadások

 • 1. Történeti áttekintés - kutyák az emberiség szolgálatában - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 2. Szolgálati kutyák típusai - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 3. A kutya (viselkedés, kiválasztási folyamatok) - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 4. A szaglás mechanizmusa - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 5. Terápiás kutyák - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 6. Neurológiai és pszichiátriai betegségekre gyakorolt hatása a kutyáknak - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 7. Kardiovaszkuláris betegségekre gyakorolt hatása a kutyáknak - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 8. Kereső-és kutatómentő kutyák - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 9. Rákkutató kutyák - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 10. Egyéb betegségeket kiszagoló kutyák - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 11. Új alkalmazási lehetőségek, kutatási irányok, helyettesítő eszközök - Dr. Horváth Orsolya Melinda

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 12. Következtetések, hallgatói prezentációk

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

1.) Jezierski – Ensminger – Papet (eds): Canine Olfaction Science and Law. CRC Press, 2016.
2.) Jill Lenk Schilp: Dogs in Health Care (Pioneering Animal-Human Partnership). McFarland and Company, 2019.
3.) Milena Penkowa: Dogs & Human Health: The New Science of Dog Therapy & Therapy Dogs. Balboa Press, 2015.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

10 perces előadás tartása és írásos kivonat készítése az előadásról

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség pótlásra

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Horváth Orsolya Melinda