Magyar orvosi szaknyelv alapfokon

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MOA-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A kurzus célja:
- hogy a hallgatók megértsék az anyanyelven történő szakmai közlés fontosságát,
- középiskolai nyelvtani tanulmányaikra alapozva megértsék az orvosi szaknyelv különlegességeit,
- helyesen alkalmazzák a magyar nyelv általános és speciális szabályait magyar nyelvű szakszövegeikben, írásban és szóban.

Előadások

 • 1. A magyar orvosi nyelv rövid története, általános helyesírási tudnivalók - Dr. Varga Csaba
 • 2. Egybeírás és különírás, a szóösszetételek nehézségei - Dr. Varga Csaba
 • 3. Tulajdonnevek a szakirodalomban - Dr. Varga Csaba
 • 4. Idegen szakszavak és szószerkezetek írása - Dr. Varga Csaba
 • 5. Írásjelek: orvosi nyelvi sajátosságok - Dr. Varga Csaba
 • 6. Mozaikszók, rövidítések - Dr. Varga Csaba
 • 7. Tartozékelemek az orvosi-biológiai nyelvben - Dr. Varga Csaba
 • 8. Az orvosi csoportnevek - Dr. Varga Csaba
 • 9. Laboratóriumi elnevezések - Dr. Varga Csaba
 • 10. Gyógyszernevek, orvosi műszerek, termékek írásmódja - Dr. Varga Csaba
 • 11. Megszólítások írásban és szóban (betegek, kollégák, stb.) - Dr. Varga Csaba
 • 12. Szövegelemzések - Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Magyar Orvosi Nyelv c. folyóirat

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Teszt a kurzus végén.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói