A kézíráselemzés biológiai alapjai. Alkalmazási lehetőségek az orvosi gyakorlatban.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-KEZ-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A kézírás felvilágosítást adhat az író személyiségéről és lelkiállapotáról. A kurzus bemutatja a kézírás kialakulásának, fejlődésének biológiai és pszichológiai alapjait, valamint a főbb írásjellemzőket. Ismerteti a kézírás elemzésének alapelveit, továbbá a grafológia felhasználásának lehetőségeit és korlátait.

Előadások

 • 1. Bevezetés: a grafológia fogalma, története, alkalmazási területei, határterületei. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. A kézírás jellegzetességei I. (Átfogó elemek.) - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. A kézírás jellegzetességei II. (Makro- és mezostruktúra. A betűk formálása.) - Dr. Kiss István Zoltán
 • 4. A kézírás jellegzetességei III. (Kötésmód, mikrostrukturális elemek.) - Dr. Kiss István Zoltán
 • 5. A kézírás jellegzetességei IV. (Az írás dinamikája.) - Dr. Kiss István Zoltán
 • 6. A kézírás neurofiziológiai alapjai. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 7. A kézírás fejlődése a pszichés fejlődés tükrében. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 8. Méréstani alapfogalmak. Írásnormák, és az azoktól való eltérés. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 9. Térszimbolika. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 10. Személyiségkép készítése. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 11. Rajzelemzés, gyermekírás. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 12. Alkalmazott grafológia. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A grafológia kézikönyve I-III., Grafológiai Intézet 1998

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzuson elsajátított tudás ellenőrzése írásbeli vizsga (teszt) alapján történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói