Kemoprevenció

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Varjas Tímea

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-KPR-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-G2B-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 8 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK TTK

Tematika

A hallgatók megismerkedhetnek a kemoprevenció fogalmával, e témában folyó kutatások hátterével, alkalmazási lehetőségeivel a gyakorlatban.
A tantárgy tematikájában szerepel a kemopreventív stratégiák kialakításának elvei, gyakorlati megvalósítása, valamint a kemoprevenció szempontjából hasznos vegyületcsoportok hatásmechanizmusa.

Előadások

 • 1. Bevezetés. A kemoprevenció helye a megelőzésben - Dr. Varjas Tímea
 • 2. Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe - antiiniciációs stratégia I. - Dr. Varjas Tímea
 • 3. Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe - antiiniciációs stratégia II - Dr. Varjas Tímea
 • 4. Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe - a promóció és a progresszió gátlása - Dr. Varjas Tímea
 • 5. Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe - apoptotikus folyamatok szabályozása - Dr. Varjas Tímea
 • 6. Daganatspecifikus kemopreventiv stratégiák I. - Dr. Varjas Tímea
 • 7. Daganatspecifikus kemopreventiv stratégiák II. - Dr. Varjas Tímea
 • 8. Antioxidánsok I - Dr. Varjas Tímea
 • 9. Gyógyszerek a kemoprevencióban I. - Dr. Varjas Tímea
 • 10. Gyógyszerek a kemoprevencióban II. - Dr. Varjas Tímea
 • 11. Természetes eredetű készítmények I. - Dr. Varjas Tímea
 • 12. Természetes eredetű készítmények II. - Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra ill. a Teams tantárgyhoz kapcsolódó csoportjába az elhangzást követően felkerül

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói