Az életmód orvoslás alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-EOA-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Az életmóddal összefüggő betegségek a halálozás vezető okai a modern világban. Az egészségtelen szokások megváltoztatása alapvető fontosságú az egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése és kezelése szempontjából is. A kurzus során megvitatjuk az egészséges életmód kedvező hatásait és a legfontosabb ajánlásokat, gyakorlatokat, amelyek hosszabb, egészségesebb életet tehetnek lehetővé.

Előadások

 • 1. Az életmód orvoslás alapjai, tudományos háttere I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. Az életmód orvoslás alapjai, tudományos háttere II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. Viselkedésváltozás elősegítése - a kritikus pont - Dr. Balogh Erika
 • 4. Kommunikációs technikák, "Coach Approach" - Dr. Balogh Erika
 • 5. A mozgás szerepe a betegségek megelőzésében. A fizikai aktivitás mérése - Dr. Balogh Erika
 • 6. Bizonyítékokon alapuló orvosi mozgásterápia - Dr. Balogh Erika
 • 7. A táplálkozásterápia alapjai. Betegségek megelőzése, gyógyítása, visszafordítása? - Dr. Balogh Erika
 • 8. Táplálkozási ajánlások - Dr. Balogh Erika
 • 9. Dohányzás, alkoholfogyasztás - Dr. Balogh Erika
 • 10. Az alvás hatása az egészségünkre és a jóllétünkre - Dr. Balogh Erika
 • 11. Stressz, rezíliencia - Dr. Balogh Erika
 • 12. A kapcsolatok ereje - Dr. Balogh Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött anyagok

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Kushner RF, Sorensen KW. Lifestyle medicine: the future of chronic disease management. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2013 Oct;20(5):389-95. doi: 10.1097/01.med.0000433056.76699.5d.
Egger G, Binns A, Rossner S. Chapter 1 Introduction to lifestyle medicine. In: Egger G, Binns A, Rossner S.Lifestyle Medicine: Managing Diseases of Lifestyle in the 21st Century. 2nd ed. North Ryde, Australia: McGraw-Hill; 2010:1–10.
Trilk J, Nelson L, Briggs A, Muscato D. Including Lifestyle Medicine in Medical Education: Rationale for American College of Preventive Medicine/American Medical Association Resolution 959. Am J Prev Med. 2019 May;56(5):e169-e175. doi: 10.1016/j.amepre.2018.10.034.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Aktív részvétel az órán. Írásbeli vizsga a kurzus végén

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói