Különböző nemzetek, vallások étrendi szokásainak táplálkozás-egészségtani vonatkozása

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Varjas Tímea

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-KTE-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 8 fő számára. Campus-karok: ETK GYTK TTK

Tematika

A különböző nemzetek és tájegységek táplálkozási szokásai egymástól akár teljesen eltérőek lehetnek, különös tekintettel a felhasznált nyersanyagokra és az alkalmazott konyhatechnológiai eljárásokra. Szükséges megismernünk a legjelentősebb világvallások ideológiai hátterét, a különböző vallásokhoz kötődő táplálkozási és böjti szokásokat, felhasznált nyersanyagokat, alkalmazott konyhatechnológiai eljárásokat ahhoz, hogy a különböző táplálkozással összefüggő betegségek morbiditási és mortalitási mutató számait epidemiológia és táplálkozás élettani szempontból elemezni tudjuk.
A kurzus bemutatja a különféle táplálkozási faktorok fent említett mutatószámokra gyakorolt hatását, valamint extrakurrikuláris képet nyújt a világ vallásainak és nemzeteinek táplálkozási szokásairól.

Előadások

 • 1. A francia konyha, főbb jellemzői, táplálkozásegészségtani vonatkozások, epidemiológiai adatok - Dr. Varjas Tímea
 • 2. Mediterrán életfilozófia és gasztronómia áttekintése, táplálkozásegészségtani vonatkozások - Dr. Varjas Tímea
 • 3. Angolszász területek: az oroszok étkezésére jellemző szokások bemutatása - Dr. Varjas Tímea
 • 4. Benelux államok jellegzetességei, ételkészítési eljárások, táplálkozásegészségtani vonatkozások - Dr. Varjas Tímea
 • 5. Skandináv országok jellegzetes étkezési szokásai, táplálkozásegészségtani jellemzők - Dr. Varjas Tímea
 • 6. Biblia és a táplálkozás, a katolikus vallás, böjti szokások Raposa László Bence - Dr. Varjas Tímea
 • 7. Távol keleti konyha áttekintése, epidemiológiai vonatkozásai Raposa László Bence - Dr. Varjas Tímea
 • 8. Amerikai táplálkozási szokások hatása az elhízásra és az ezzel összefüggő betegségek kialakulására - Dr. Varjas Tímea
 • 9. A zsidó vallásos élet, zsidó ételek. Raposa László Bence - Dr. Varjas Tímea
 • 10. Az iszlám hit és az iszlám vallás alapjai, Ramadan, az arab konyha jellegzetességei - Dr. Varjas Tímea
 • 11. Összefoglalás - Dr. Varjas Tímea
 • 12. Teszt - Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra ill. a Teams-re az elhangzást követően felkerül

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

Neptun, ill. Teams

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói