Ártó-védő városok - a városi környezet egészséghatásai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-ARV-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 2 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

Jelenleg a világ népességének több mint fele, Európában élők közel háromnegyede, a hazai lakosság több mint kétharmada városlakó. A történelem során napjainkra alakult ki először az a helyzet, hogy a városokban élők száma meghaladja a rurális környezetben élők számát, de a demográfiai becslések továbbra is a városi népességszám emelkedését jelzik. Nehéz feladat eldönteni, hogy a városi környezet hatásai közül az egészség-ártalmak, avagy az egészség-előnyök az inkább meghatározók, így korunk városa olyan közeget jelent, amely az ott élők egészségi állapotát egyrészt veszélyezteti, másrészt védelmezi. A kurzus célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezhessenek mindazokról a pozitív és negatív hatásokról, amelyeket a városi környezet az ott élők egészségére gyakorolhat.

Előadások

 • 1. A városok kialakulás, a városodás és a városiasodás jellemzői - Dr. Girán János
 • 2. Urbanizáció és globalizáció - Dr. Girán János
 • 3. A városban élők egészségvédelmével kapcsolatos intézkedések a különböző történelmi korokban I. - Dr. Girán János
 • 4. A városban élők egészségvédelmével kapcsolatos intézkedések a különböző történelmi korokban II. - Dr. Girán János
 • 5. A modern városok pozitív egészséghatásai I. - Dr. Girán János
 • 6. A modern városok pozitív egészséghatásai II. - Dr. Girán János
 • 7. A modern városok pozitív egészséghatásai III. - Dr. Girán János
 • 8. A modern városok negatív egészséghatásai I. - Dr. Girán János
 • 9. A modern városok negatív egészséghatásai II. - Dr. Girán János
 • 10. A modern városok negatív egészséghatásai III. - Dr. Girán János
 • 11. A klímaváltozás egészséghatásai városi környezetben I. - Dr. Girán János
 • 12. A klímaváltozás egészséghatásai városi környezetben II. - Dr. Girán János
 • 13. A WHO Egészséges Városok mozgalom létrejötte és működése - Dr. Girán János
 • 14. A színtér megközelítés alkalmazási lehetőségei a városi egészségvédelem területén - Dr. Girán János
 • 15. Az egészséget támogató helyi közpolitika és a városi egészségvédelem kapcsolata - Dr. Girán János
 • 16. Az „Egészség minden szakpolitikában” és az „Egységes döntéshozatal” mint a városi egészségvédelmi kezdeményezéseket támogató koncepciók - Dr. Girán János
 • 17. Az egészséges városi környezet alakításának módszerei I. - Dr. Girán János
 • 18. Az egészséges városi környezet alakításának módszerei II. - Dr. Girán János
 • 19. Az városi egészségtervezési kezdeményezések magyarországi eredményei I. - Dr. Girán János
 • 20. Az városi egészségtervezési kezdeményezések magyarországi eredményei II. - Dr. Girán János
 • 21. Az városi egészségtervezési kezdeményezések nemzetközi eredményei I. - Dr. Girán János
 • 22. Az városi egészségtervezési kezdeményezések nemzetközi eredményei II. - Dr. Girán János
 • 23. Összefoglalás - Dr. Girán János
 • 24. Összefoglalás - Dr. Girán János

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

nincs

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött anyag

Jegyzet

nincs

Ajánlott irodalom

WHO (2016) Health as the Pulse of the New Urban Agenda United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development Quito 2016
WHO (2016) Global report on urban health: equitable, healthier cities for sustainable development. World Health Organization, Geneva, Switzerland,
Bai, X., Nath, I. Capon, A. Hasan, N. Jaron, D. (2012) Health and wellbeing in the changing urban environment: complex challenges, scientific responses, and the way forward = Current Opinion in Environmental Sustainability 2012, 4:465–472
ICSU (2011) Report of the ICSU Planning Group on Health and Wellbeing in the Changing Urban Environment: a Systems Analysis Approach. International Council for Science, Paris
WHO (2010) Hidden cities: unmasking and overcoming health inequities in urban settings. World Health Organization, The WHO Centre for Health Development, Kobe, and United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói