Közegészségtan 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-KE1-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-H2E-T teljesített , OGO-I2E-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

Az orvostudományon belül a preventív medicina oldalát a Közegészségtan képviseli.
A tárgy a legnagyobb népegészségügyi kihívásokat jelentő betegségek primer, szekunder és tercier prevenciójával foglalkozik.
Célja az egészségtől a betegségek kialakulásáig tartó folyamat vizsgálata, valamint az egyéni és a populációs szintű megelőzés lehetőségeinek bemutatása.

Előadások

 • 1. Magyarország népegészségügyi helyzete. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 2. Az egészség és a betegség fogalma, egészségdeterminánsok. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 3. A közegészségtan története, feladatai, részei. - Dr. Varjas Tímea
 • 4. A betegségmegelőzés alapjai, a prevenció szintjei. - Dr. Varjas Tímea
 • 5. Demográfiai alapfogalmak. - Dr. Varjas Tímea
 • 6. Magyarország demográfiai helyzete. - Dr. Varjas Tímea
 • 7. Az epidemiológia alapjai. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 8. Epidemiológiai mutatók. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 9. Epidemiológia vizsgálatok I. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 10. Epidemiológiai vizsgálatok II. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 11. Táplálkozás-egészségtan 1. Alapfogalmak, táplálkozással összefüggő megbetegedések. - Wolher Veronika
 • 12. Táplálkozás-egészségtan 1. Egészséges táplálkozás, táplálkozási ajánlások. - Wolher Veronika
 • 13. Táplálkozás-egészségtan 2. Táplálkozási szokások, divatdiéták, magyar néptáplálkozás. I. - Wolher Veronika
 • 14. Táplálkozás-egészségtan 2. Táplálkozási szokások, divatdiéták, magyar néptáplálkozás. II. - Wolher Veronika
 • 15. Táplálkozás-egészségtan 3. A táplálkozás szerepe a fontosabb krónikus, nem fertőző betegségek kialakulásában. I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 16. Táplálkozás-egészségtan 3. A táplálkozás szerepe a fontosabb krónikus, nem fertőző betegségek kialakulásában. II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 17. Szűrővizsgálatok I. - Dr. Varjas Tímea
 • 18. Szűrővizsgálatok II. - Dr. Varjas Tímea
 • 19. Bevezetés a nem fertőző betegségek epidemiológiájába. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 20. Szív és érrendszeri megbetegedések epidemiológiája. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 21. Daganatos megbetegedések epidemiológiája. I. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 22. Daganatos megbetegedések epidemiológiája. II. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 23. Obesitas, diabetes, osteoporosis. I. - Dr. Balogh Erika
 • 24. Obesitas, diabetes, osteoporosis. II. - Dr. Balogh Erika
 • 25. Légúti és gastrointestinalis betegségek epidemiológiája. I. - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 26. Légúti és gastrointestinalis betegségek epidemiológiája. II. - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 27. A pszichés betegségek és az öngyilkosság epidemiológiája. I. - Dr. Varjas Tímea
 • 28. A pszichés betegségek és az öngyilkosság epidemiológiája. II. - Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K. (szerk.): Népegészségügyi orvostan, PTE-ÁOK Pécs, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

-

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

Tételsor Közegészségtan 1.
1. Magyarország népegészségügyi helyzete.
2. Az egészség és a betegség fogalma, egészségdeterminánsok.
3. A közegészségtan története, feladatai, részei.
4. A betegségmegelőzés alapjai, a prevenció szintjei.
5. Demográfiai alapfogalmak. Magyarország demográfiai helyzete.
6. Az epidemiológia alapjai.
7. Epidemiológiai mutatók.
8. Epidemiológiai vizsgálatok.
9. Táplálkozási szokások, magyar néptáplálkozás.
10. Táplálkozással összefüggő megbetegedések.
11. Egészséges táplálkozás, táplálkozási ajánlások.
12. A táplálkozás szerepe a fontosabb krónikus, nem fertőző betegségek kialakulásában.
13. Szűrővizsgálatok.
14. Szív és érrendszeri megbetegedések epidemiológiája.
15. Daganatos megbetegedések epidemiológiája.
16. Az obesitas epidemiológiája.
17. A diabetes epidemiológiája.
18. Az osteoporosis epidemiológiája.
19. Légúti betegségek epidemiológiája.
20. Gastrointestinalis betegségek epidemiológiája.
21. A pszichés betegségek, és az öngyilkosság epidemiológiája.

Vizsgáztatók

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Szabó István
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói