Közegészségtan 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-KE2-T
 • 3 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-KE1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

Az orvostudományon belül a preventív medicina oldalát a Közegészségtan képviseli. A tárgy a legnagyobb populációs kihívásokat jelentő betegségek primer, szekunder és tercier prevenciójával foglalkozik a hagyományos, illetve a molekuláris/genomikai epidemiológiai módszerek segítségével.
Célja az egészségtől a betegségekig tartó folyamat állomásainak feltárása, a populációs szintű megelőzés lehetőségeinek bemutatása.

Előadások

 • 1. Az alkoholfogyasztás és a dohányzás egészségtana I. - Dr. Berényi Károly
 • 2. Az alkoholfogyasztás és a dohányzás egészségtana II. - Dr. Berényi Károly
 • 3. Kábítószer fogyasztás és a mérgezések epidemiológiája I. - Dr. Szabó István
 • 4. Kábítószer fogyasztás és a mérgezések epidemiológiája II. - Dr. Szabó István
 • 5. Ökológia I. - Dr. Varga Csaba
 • 6. Ökológia II. - Dr. Varga Csaba
 • 7. A foglalkozás-egészségtan alapjai. - Dr. Németh Balázs
 • 8. Mechanikai, ergonómiai és pszichés tényezők hatása az egészségre. - Dr. Németh Balázs
 • 9. Foglalkozási daganatok, rákkeltők I. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 10. Foglalkozási daganatok, rákkeltők II. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 11. A környezet-egészségtan alapjai I. - Dr. Szabó István
 • 12. A környezet-egészségtan alapjai II. - Dr. Szabó István
 • 13. Levegő-egészségtan I. - Dr. Szabó István
 • 14. Levegő-egészségtan II. - Dr. Szabó István
 • 15. Víz- és talaj-egészségtan I. - Dr. Varga Csaba
 • 16. Víz- és talaj-egészségtan II. - Dr. Varga Csaba
 • 17. Védőoltások I. - Dr. Varjas Tímea
 • 18. Védőoltások II. - Dr. Varjas Tímea
 • 19. Az Antropocén szennyezői I. - Dr. Szabó István
 • 20. Az Antropocén szennyezői II. - Dr. Szabó István
 • 21. Fertőző betegségek epidemiológiája I. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 22. Fertőző betegségek epidemiológiája II. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 23. Fertőző betegségek epidemiológiája III. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 24. Fertőző betegségek epidemiológiája IV. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 25. Magyarország járványügyi helyzete I. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 26. Magyarország járványügyi helyzete II. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 27. Kémiai biztonság I. - Dr. Varjas Tímea
 • 28. Kémiai biztonság II. - Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok

 • 1. Metaanalízis, szisztémás összefoglaló, adatbázisok I.
 • 2. Metaanalízis, szisztémás összefoglaló, adatbázisok II.
 • 3. Dohányzás, leszokás támogatás I.
 • 4. Dohányzás, leszokás támogatás II.
 • 5. Mentális egészség és önismeret I.
 • 6. Mentális egészség és önismeret II.
 • 7. Kardiovaszkuláris betegségek megelőzése I.
 • 8. Kardiovaszkuláris betegségek megelőzése II.
 • 9. Diabetes és obesitas prevenció I.
 • 10. Diabetes és obesitas prevenció II.
 • 11. Étrend-kiegészítők szerepe betegségek megelőzésében I.
 • 12. Étrend-kiegészítők szerepe betegségek megelőzésében II.
 • 13. Betegségmegelőzés, egészségmegtartás - esettanulmányok I.
 • 14. Betegségmegelőzés, egészségmegtartás - esettanulmányok II.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember István, Kiss István, Cseh Károly (szerk.): Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus Kiadó, 2013.

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
A gyakorlatokról legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges.

Vizsgakérdések

1, Fertőző betegségek járványtana: alapfogalmak
2, Magyarország járványügyi helyzete.
3, A légutakon keresztül terjedő fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
4, Az enterális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
5, Vírushepatitiszek epidemiológiája és prevenciója.
6, A haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója.
7, A kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója.
8, Az állatról emberre terjedő fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
9, A szexuális úton terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója.
10, A prionbetegségek epidemiológiája és prevenciója.
11, Katasztrófák. Bioterrorizmus.
12, Nozokomiális fertőzések, sterilezés, fertőtlenítés.
13, Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek.
14, Az alkoholfogyasztás epidemiológiája
15, A dohányzás epidemiológiája
16, Magyarország és a világ kábítószerügyi helyzete
17, Mérgezéses esetek epidemiológiája.
18, A foglalkozás-egészségtan alapjai.
19, Mechanikai, ergonómiai és pszichés tényezők hatása az egészségre.
20, Foglalkozási eredetű daganatok
21, A környezet-egészségtan alapjai
22, Az ökológia alapjai
23, Kültéri légszennyezés.
24, Beltéri légszennyezés.
25, Vizek egészségtana.

Gyakorlatok/szemináriumok:
26, Metaanalízis és a szisztémás összefoglaló ismérvei, kritériumai.
27, Az antropocén környezeti szennyezői
28, Genotoxikológia
29, Kémiai biztonság
30, Sugáregészségtan

Vizsgáztatók

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Szabó István
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • Dr. Szabó István
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varjas Tímea