Bevezetés az epidemiológiába

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Varjas Tímea

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-BEE-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: GYTK TTK

Tematika

A kurzus során a hallgatók elsajátítják az epidemiológia alapjait, a leggyakrabban használt mutatókat és a vizsgálati típusokat.
A megszerzett tudással könnyen értelmezhetik a munkájukhoz szükséges tudományos publikációkat.
A kurzus elsősorban gyógyszerész és fogorvos hallgatóknak javasolt.

Előadások

 • 1. Az epidemiológia alapjai - Dr. Szabó István
 • 2. Az epidemiológia kialakulása - Dr. Szabó István
 • 3. Epidemiológia és közegészségtan - Dr. Szabó István
 • 4. Ismertebb epidemiológiai vizsgálatok - Dr. Szabó István
 • 5. Az egészség és a betegség mérése - Dr. Szabó István
 • 6. Epidemiológiai vizsgálatok - Dr. Szabó István
 • 7. Epidemiológiai vizsgálatok - Dr. Szabó István
 • 8. Epidemiológiai vizsgálatok - Dr. Szabó István
 • 9. A vizsgálatokban előforduló hibák - Dr. Szabó István
 • 10. A Bizonyítékokon Alapuló Orvoslás alapjai - Dr. Szabó István
 • 11. Epidemiológiai számítások - Dr. Szabó István
 • 12. Tudományos publikációk elemzése - Dr. Szabó István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15%, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szabó István
 • Dr. Varjas Tímea