A környezetvédelem és a környezetmonitorozás népegészségügyi jelentősége

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-KKN-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: GYTK TTK

Tematika

A tárgy feladata a környezetvédelem, mint egyre fontosabb tudomány megismertetése. A legfontosabb környezeti elemek (víz, talaj, levegő) felépítésének, összetételének és az azokat veszélyeztető folyamatoknak a bemutatása. Továbbá a hazai környezet és természetvédelem intézményi és jogszabályi hátterének a megismertetése. A környezetvédelem és környezetmonitorozás népegészségügyben betöltött szerepének a megismerése.

Előadások

 • 1. A környezetvédelem fogalma, feladata célja, intézményrendszere és jogi szabályozása - Dr. Gerencsér Gellért
 • 2. A hazai természetvédelem fogalma, feladata, intézményrendszere, törvényi háttere és a nemzetközi természetvédelmi egyezmények - Dr. Gerencsér Gellért
 • 3. Ökológia alapjai - Dr. Varga Csaba
 • 4. Magyarország nemzeti parkjai, azok története és a legfontosabb nemzeti parkok bemutatása - Bérczi Bálint Dániel
 • 5. A Római Klub jelentései és azok jelentősége - Bérczi Bálint Dániel
 • 6. A légkör szerkezete fizikai és kémiai összetétele, természetes légköri folyamatok, amelyek fontos szerepet játszanak a légszennyezettség kialakulásában - Bérczi Bálint Dániel
 • 7. Levegőszennyezési alapfogalmak, szennyezőanyagok csoportosítása - Bérczi Bálint Dániel
 • 8. A légszennyezettség mérése, a hazai Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat működése - Bérczi Bálint Dániel
 • 9. A klímaváltozás direkt egészségre mért hatásai - Dr. Gerencsér Gellért
 • 10. A klímaváltozás indirekt egészségre mért hatásai - Dr. Gerencsér Gellért
 • 11. Környezetszennyezés és az éghajlatváltozás kapcsolata - Bérczi Bálint Dániel
 • 12. Globális felmelegedés hatása a biodiverzitásra - Bérczi Bálint Dániel
 • 13. A felszíni vizek minőségi és mennyiségi összetétele és monitoring rendszere - Dr. Varga Csaba
 • 14. Víz Keretirányelv - Dr. Gerencsér Gellért
 • 15. A felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi összetétele - Dr. Gerencsér Gellért
 • 16. A felszín alatti vizek monitoring rendszere - Dr. Gerencsér Gellért
 • 17. A talaj szerkezete, fajtái - Bérczi Bálint Dániel
 • 18. Talajszennyezési formák, kapcsolt betegségek, talajvédelem - Bérczi Bálint Dániel
 • 19. Hulladék fogalma, hulladékok fajtái, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékok - Dr. Gerencsér Gellért
 • 20. Hulladékkezelési technológiák - Dr. Gerencsér Gellért
 • 21. Szennyvizek, szennyvíziszapok keletkezése, fogalma - Dr. Gerencsér Gellért
 • 22. Szennyvíztisztítás, szennyvíziszapok hasznosításának lehetősége - Dr. Gerencsér Gellért
 • 23. Alternatív energiák és azok használatának a következménye (napenergia) - Bérczi Bálint Dániel
 • 24. Alternatív energiák és azok használatának a következménye (biogáz és szélenergia) - Bérczi Bálint Dániel

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Sensing the Air We Breathe — The OpenSense Zurich Dataset. https://doi.org/10.1609/aaai.v26i1.8163 https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/8163
Renewables 2017 - Global Status Report. https://www.ren21.net/gsr-2017/
Managing the health effects of climate change: Lancet and University College London Institute for Global Health Commission. Lancet. 2009 May 16;373(9676):1693-733. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60935-1. Anthony Costello 1 et al. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60935-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19447250/

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus végen a hallgatók írásbeli tesztet írnak.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói