Élelmiszerbiztonsági krízishelyzetek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Varjas Tímea

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-EBK-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 8 fő számára. Campus-karok: ETK GYTK TTK

Tematika

Bár korunk Európai Uniós élelmiszer-szabályozása kötött és jogszabályi háttere megszabott, mégis előfordulnak olyan élelmiszer-biztonsági krízisek, vészhelyzetek, melyekről a médiában csak elvétve hallani. A kurzus lerántja a leplet az élelmiszer-biztonsági krízishelyzetek hátteréről, okairól és elhallgatott információiról. Az előadás témájának spektruma lefedi mindazt az információhalmazt, melyet a krízisekről lehet és érdemes tudni

Előadások

 • 1. Fogyasztóvédelem, HACCP rendszer - Dr. Varjas Tímea
 • 2. Az Európai Unió és Magyarország élelmiszer-biztonsági szabályozása, háttérintézmények - Dr. Varjas Tímea
 • 3. Érdekes esetek az elmúlt század végéről, BSA, Aflatoxin szennyezések és egészségi hatása - Dr. Varjas Tímea
 • 4. Rendszeresen jelentkező dioxin szennyezés, a guargumi botrány - Dr. Varjas Tímea
 • 5. Az élelmiszerbiztonsági követelmények kialakításához vezető út néhány állomása - Dr. Varjas Tímea
 • 6. Terrorista cselekmények - Dr. Varjas Tímea
 • 7. Kockázat elemzés és kommunikáció - Dr. Varjas Tímea
 • 8. RASF és a NéBiH - Dr. Varjas Tímea
 • 9. Válogatás az elmúlt 15 év RASF riasztásaiból, fipronil, melamin, lóhús - Dr. Varjas Tímea
 • 10. Az élelmiszerpazarlás elleni világnap - Dr. Varjas Tímea
 • 11. RASF és az AAC előző évi jelentése - Dr. Varjas Tímea
 • 12. INFOSAN - Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerülnek

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

Neptun, Teams

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói