Az egészségügyi ellátás alapelvei az EU-ban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-EUA-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 22 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK BTK ETK GYTK KTK

Tematika

Magyarország új Schengen-i tagságával járó kihívások összehangolt intézkedéseket és sajátos fellépést sürget az egészségügy és a humán erőforrás-fejlesztés területén. Ennek megfelelően, új képzési programot indítunk, amely három fő területre fókuszál:
- egészségügyi ellátás és management az Európai Unió keretében;
- a határon átnyúló egészségügyi ellátás kérdései az Európai Unióban;
- a hátrányos helyzetű csoportok - mint például az etnikai kisebbségek vagy a bevándorlók - egészségügyi/közegészségügyi vagy mentális egészségügyi szempontjai.
A kurzus célja, hogy felkészítsen az EU keretein belüli egészségügyi ellátás főbb szempontjaira, beleértve a szolgáltatások és a paciensek határon átnyúló kiterjesztését/mozgását, és minőségi ellátás nyújtását soknemzetiségű, multikulturális környezetben.

Előadások

 • 1. Az Európai Unió (EU) felépítése, irányító testületei (DG SANCO) és az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos szabályozás. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) és a WHO EURO működése, feladatai. - Dr. Szilárd István
 • 2. Az Európai Unió (EU) felépítése, irányító testületei (DG SANCO) és az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos szabályozás. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) és a WHO EURO működése, feladatai. - Dr. Szilárd István
 • 3. Egészségügyi rendszerek Magyarországon és más uniós országokban: struktúra, szintek (alapellátás, stb.), állami és magánszektor, stb. Egészségbiztosítási rendszerek és az egyetemes egészségügyi hozzáférés koncepciója (Universal Health Coverage, UHC). - Dr. Katz Zoltán
 • 4. Egészségügyi rendszerek Magyarországon és más uniós országokban: struktúra, szintek (alapellátás, stb.), állami és magánszektor, stb. Egészségbiztosítási rendszerek és az egyetemes egészségügyi hozzáférés koncepciója (Universal Health Coverage, UHC). - Dr. Katz Zoltán
 • 5. Az EU lakosságának egészségi állapota: a főbb egészségügyi mutatók és a mögöttes tényezők. A krónikus, nem fertőző betegségek epidemiológiája. Egészségügyi kihívások a 21. században, fejlesztendő területek. - Dr. Katz Zoltán
 • 6. Az EU lakosságának egészségi állapota: a főbb egészségügyi mutatók és a mögöttes tényezők. A krónikus, nem fertőző betegségek epidemiológiája. Egészségügyi kihívások a 21. században, fejlesztendő területek. - Dr. Katz Zoltán
 • 7. Bevándorlás és letelepedés az EU-ban: migrációval kapcsolatos trendek, definíciók, egészségügyi, közegészségügyi kihívások. - Dr. Marek Erika Mária
 • 8. Bevándorlás és letelepedés az EU-ban: migrációval kapcsolatos trendek, definíciók, egészségügyi, közegészségügyi kihívások. - Dr. Marek Erika Mária
 • 9. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés akadályai (migránsok, etnikai kisebbségek, más veszélyeztetett populációk, stb.) és az akadályok leküzdésére irányuló kezdeményezések, jó gyakorlatok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 10. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés akadályai (migránsok, etnikai kisebbségek, más veszélyeztetett populációk, stb.) és az akadályok leküzdésére irányuló kezdeményezések, jó gyakorlatok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 11. Határon átnyúló (cross-border) egészségügyi ellátás: EU/EEA állampolgárok vs. 3. országbeli állampolgárok ellátása. - Dr. Marek Erika Mária
 • 12. Határon átnyúló (cross-border) egészségügyi ellátás: EU/EEA állampolgárok vs. 3. országbeli állampolgárok ellátása. - Dr. Marek Erika Mária
 • 13. A migráció hatásai a mentális egészségre és az ellátás kérdései. Egészségügyi ellátás multikulturális környezetben (Cordelia). - Dr. Marek Erika Mária
 • 14. A migráció hatásai a mentális egészségre és az ellátás kérdései. Egészségügyi ellátás multikulturális környezetben (Cordelia). - Dr. Marek Erika Mária
 • 15. Gyógyszerengedélyezés, forgalmazás és marketingtevékenység szabályozása az EU-ban. Veszélyek, kihívások: gyógyszerhamisítás, gyógyszerek interneten keresztüli értékesítése, stb. - Dr. Katz Zoltán
 • 16. Gyógyszerengedélyezés, forgalmazás és marketingtevékenység szabályozása az EU-ban. Veszélyek, kihívások: gyógyszerhamisítás, gyógyszerek interneten keresztüli értékesítése, stb. - Dr. Katz Zoltán
 • 17. Vakcinációs eljárásrendek, oltási lefedettség az EU-ban. Közös uniós járványkezelés lehetőségei (pl. Covid-19). Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatóság (HERA) megalakulása, feladatai. - Dr. Katz Zoltán
 • 18. Vakcinációs eljárásrendek, oltási lefedettség az EU-ban. Közös uniós járványkezelés lehetőségei (pl. Covid-19). Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatóság (HERA) megalakulása, feladatai. - Dr. Katz Zoltán
 • 19. Egészségügyi ellátás tervezésének, szervezésének, irányításának és finanszírozásának feladatai az Európai Unióban. - Dr. GOOLESORKHI Kia
 • 20. Egészségügyi ellátás tervezésének, szervezésének, irányításának és finanszírozásának feladatai az Európai Unióban. - Dr. GOOLESORKHI Kia
 • 21. Az egészségügyi ellátás és gazdaság kapcsolata, foglalkozás-egészségügy; migráns munkaerő; az egészségügyi személyzet vándorlása. - Dr. Berényi Károly
 • 22. Az egészségügyi ellátás és gazdaság kapcsolata, foglalkozás-egészségügy; migráns munkaerő; az egészségügyi személyzet vándorlása. - Dr. Berényi Károly
 • 23. Félévzárás, írásbeli vizsga - Dr. Marek Erika Mária
 • 24. Félévzárás, írásbeli vizsga - Dr. Marek Erika Mária

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Rechel, B., Mladovsky, P., Devillé, W., Rijks, B., Petrova-Benedict, R. & McKee, M. (eds.): Migration and Health in the European Union, Open University Press, Berkshire 2011
Donev, D., Pavlekovic, G., Kragelj, L. Z. (eds.): Health Promotion and Disease Prevention, Hans Jacobs Publishing Company, Skopje 2007
Wismar, M., Palm, W., Figures, J., Ernst, K., van Ginneken, E. (eds.): Cross-border Health Care in the European Union. Mapping and Analysing Practices and Policies: European Observatory on Health Systems and Policies, WHO 2011

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus teljesítéséhez az utolsó oktatási héten tett sikeres (írásbeli) vizsga szükséges.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

1. A felvett kurzusok foglalkozásain aktív részvétel hallgatói kötelezettség. A szemeszter 2. oktatási hetétől számolva maximum 2 alkalommal van lehetőség hiányozni ez előadásokról. Ezt meghaladó hiányzás elfogadása egyedi elbírálással lehetséges a tantárgyfelelőssel történő személyes megbeszélést követően (pl. orvosi igazolással).
2. Nem engedélyezett a felvett kurzusok egymással történő időbeli átfedése és az ebből adódó késés, illetve a kurzus hivatalos befejezése előtti távozás.
3. A kurzusról maximum 15 perc késés engedélyezett, illetve az oktatóval történt egyeztetést követően megfelelő indok esetén maximum 15 perccel az előadás hivatalos befejezése előtt lehet távozni. Ellenkező esetben az előadáson való részvételt nem áll módunkban elfogadni.
4. Az előadás alatt mobiltelefon használata csak az oktatással összefüggő feladatok esetén engedélyezett.

Vizsgakérdések

A félév folyamán elhangzottak és a vonatkozó szakirodalom.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói